Chi bộ trực thuộc

TT

CHI BỘ DANH SÁCH CẤP ỦY

ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH

1.

Phòng ban 1 BT: Đ/c Huỳnh Công Danh
 • Phòng Tổ chức
 • Phòng Hành chính
 • Phòng Kế hoạch – Tài chính
 • Phòng Cơ sở vật chất

2.

Phòng ban 2 BT: Đ/c Ngô Hồng Điệp
 • Phòng Đào tạo Đại học
 • Phòng Đào tạo Sau Đại học
 • Phòng Đảm bảo chất lượng
 • Phòng Công tác Sinh viên

3.

Phòng ban 3 BT: Đ/c Trần Văn Trung
 • Phòng Khoa học
 • Phòng Hợp tác quốc tế
 • Phòng Thanh tra
 • Ban Biên dịch
 • Trang thông tin điện tử
 • Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một
 • Trạm Y tế

4.

Các Trung tâm BT: Đ/c Võ Thị Cẩm Vân
 • Trung tâm Tuyển sinh
 • Trung tâm Thị trường Lao động
 • Trung tâm Thông tin – Thư viện
 • Trung tâm Công nghệ Thông tin
 • Trung tâm Ngoại ngữ
 • Trung tâm Giáo dục thường xuyên
 • Trung tâm Nghiên cứu – Thực nghiệm
 • Trung tâm Phát triển Công tác xã hội

5.

Trung tâm Lý luận chính trị BT: Đ/c Phan Thanh Bằng

Trung tâm Lý luận chính trị

6.

Trung tâm Giáo dục thể chất – Quốc phòng an ninh BT: Đ/c Trương Văn Ân

Trung tâm Giáo dục thể chất – Quốc phòng an ninh

7.

Các Viện BT: Đ/c Lương Thy Cân
 • Viện Phát triển Khoa học và Công nghệ
 • Viện Đông Nam Bộ học
 • Việt Phát triển chất lượng giáo dục

8.

Khoa Ngữ văn BT: Đ/c Lê Thị Kim Út

PBT: Đ/c Hồ Văn Tuyên

 Khoa Ngữ văn

9.

Khoa Sử BT: Đ/c Lê Quang Hậu

PBT: Đ/c Nguyễn Văn Linh

CUV: Đ/c Nguyễn Văn Thủy

 Khoa Sử

10.

Khoa Sư phạm BT: Đ/c Võ Thị Ngọc Trâm

 Khoa Sư phạm

11.

Khoa Kinh tế BT: Đ/c Đỗ Thị Ý Nhi

PBT: Đ/c Lê Đình Phú

CUV: Đ/c Bùi Thị Trúc Quy

 Khoa Kinh tế

12.

Khoa Khoa học Tự nhiên BT: Đ/c Võ Viết Trí

PBT: Đ/c Mai Văn Dũng

CUV: Đ/c Trần Thanh Phong

 Khoa Khoa học Tự nhiên

13.

Khoa Ngoại ngữ BT: Đ/c Nguyễn Ánh Ngọc

PBT: Đ/c Nguyễn Thị Phước Bình

 • Khoa Ngoại ngữ
 • Khoa Ngôn ngữ Trung Quốc

14.

Khoa Công nghệ Thông tin – Điện-Điện tử BT: Đ/c Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Khoa Công nghệ Thông tin – Điện-Điện tử

15.

Khoa Tài nguyên Môi trường BT: Đ/c Đoàn Ngọc Như Tâm

PBT: Đ/c Đặng Trung Thành

 • Khoa Tài nguyên Môi trường
 • Khoa Công nghệ sinh học

16.

Khoa Kiến trúc – Xây dựng BT: Đ/c Lê Thành Trung

 Khoa Kiến trúc – Xây dựng

 17. Khoa Khoa học quản lý BT: Đ/c Nguyễn Đức Lộc
 • Khoa Khoa học quản lý
 • Khoa Công tác xã hội

18.

Khoa Hành chính – Luật BT: Đ/c Trương Thế Minh

Khoa Hành chính – Luật

19.

Sinh viên BT: Đ/c Ngô Thị Kiều Oanh

Sinh viên ở các Khoa