Hội nghị cán bộ chủ chốt bầu bổ sung ủy viên BCH Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trường

Nguyễn Thị Nga đăng vào 23/11/2023 - 16:48

Chiều ngày 23/11/2023, Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ trường ĐH Thủ Dầu Một đã tổ chức hội nghị thực hiện quy trình kiện toàn bổ sung 01 ủy viên BCH Đảng bộ trường, và 01 ủy viên Ban kiểm tra, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hội nghị do đ/c Nguyễn Quốc Cường – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng chủ trì, cùng sự tham dự của các ủy viên BCH Đảng bộ, bí thư, phó bí thư các chi bộ, trưởng, phó các đơn vị trực thuộc. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Cường cho biết, hiện nay số lượng ủy viên BCH Đảng bộ là 14 đ/c (thiếu 01 đ/c), Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy là 04 đ/c (thiếu 01 đ/c) do các đồng chí chuyển công tác, chuyển sinh hoạt Đảng. Vì vậy, việc kiện toàn bổ sung ủy viên BCH Đảng bộ trường và ủy viên Ủy ban Kiểm tra, nhiệm kỳ 2020 – 2025 nhằm đảm bảo đủ về số lượng, cơ cấu, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trường trong thời gian tới.

Căn cứ theo đề án nhân sự đã được phê duyệt, BCH Đảng bộ trường đã họp và thống nhất giới thiệu đ/c Đoàn Ngọc Xuân – Chủ tịch Hội đồng trường bầu vào BCH Đảng bộ trường, đ/c Nguyễn Thanh An – Phó Bí thư chi bộ khoa Kinh tế vào Ủy ban kiểm tra Đảng ủy. Hội nghị đã tiến hành bầu bổ sung quy trình công khai, dân chủ, trách nhiệm. Kết quả, đ/c Đoàn Ngọc Xuân, đ/c Nguyễn Thanh An đã được hội nghị tín nhiệm bầu với số phiếu đạt 100%.

Hội nghị thực hiện quy trình kiện toàn bổ sung 01 ủy viên BCH Đảng bộ trường, và 01 ủy viên Ban kiểm tra, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Đ/c Đoàn Ngọc Xuân, đ/c Nguyễn Thanh An đã được hội nghị tín nhiệm bầu với số phiếu đạt 100%

BBT