Hai chi bộ khối hành chính hoàn thành đại hội NK 2022 -2025

Nguyễn Thị Nga đăng vào 05/07/2022 - 16:57

Trong hai ngày 04 và 05/7/2022, chi bộ Hành chính 4 và chi bộ Hành chính 1 đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ NK 2022 – 2025. Đ/c Huỳnh Công Danh được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư chi bộ Hành chính 4, đ/c Bùi Thanh Khiết giữa chức vụ Bí thư chi bộ Hành chính 1.

Chi bộ Hành chính 1 lãnh đạo công tác Đảng và nhiệm vụ chính trị của các đơn vị: phòng Đào tạo đại học, trung tâm Đảm bảo chất lượng, phòng Công tác sinh viên, Ban đề án trường phổ thông quốc tế. Chi bộ Hành chính 4 lãnh đạo các đơn vị: phòng Tổ chức, Văn phòng, phòng Thanh tra, phòng Hợp tác quốc tế, phòng Truyền thông. Triển khai nội dung đại hội, các chi bộ đã tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Theo đó, các chi bộ thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị; tổ chức thực hiện và tham gia đầy đủ những đợt sinh hoạt chính trị, các cuộc vận động, các phong trào do Đảng cấp trên tổ chức. Đối với chi bộ Hành chính 1, các đơn vị trực thuộc đã tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo, đánh giá và đảm bảo chất lượng đúng quy chế và kế hoạch chung của Trường; Cải tiến, nâng cao và đảm bảo chất lượng công tác tổ chức, quản lý đào tạo các hệ; Tích cực thực hiện các thủ tục mở thêm một số ngành đào đại học, đặc biệt là đại học chất lượng cao; Chú trọng công tác phát triển chương trình đào tạo, điều chỉnh, xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra CDIO, AUN,… Đối với chi bộ Hành chính 4, các đơn vị chuyên môn đã tham mưu xây dựng nhiều văn bản, chính sách quan trọng làm cơ sở và động lực cho quá trình phát triển của trường; Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính thông qua việc thường xuyên rà soát, cải tiến quy trình xử lý công việc, xây dựng lề lối làm việc khoa học, phù hợp, đem lại hiệu quả cao trong công việc; Thực hiện nhiệm vụ báo chí, thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của Trường và các đơn vị trực thuộc; Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, dự tọa đàm, hội nghị, hội thảo quốc tế, các hình thức giao lưu, trao đổi giảng viên và sinh viên; Xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm, qua đó thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở việc chấp hành quy chế làm việc, tiếp dân, giải quyết đơn thư; tổ chức thanh tra thi và các hoạt động thường xuyên khác,…

Tại đại hội, các đảng viên đã tích cực trao đổi, thảo luận những kết quả đạt được, những mặt tồn tại hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua. Căn cứ vào tình hình hoạt động đặc thù của mỗi chi bộ, ban Chi ủy và các đảng viên đã đề xuất các biện pháp, phương hướng thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với công tác chuyên môn cho nhiệm kỳ mới.

Thực hiện quy trình nhân sự, các chi bộ đã tiến hành bầu ra các đồng chí có đủ tư cách, phẩm chất, năng lực để nhiệm vụ chính trị của chi bộ trong nhiệm kỳ 2022-2025. Kết quả, tại đại hội chi bộ Hành chính 1, đ/c Bùi Thanh Khiết trúng cử chức vụ Bí thư, đ/c Nguyễn Thị Mộng Ngọc giữ chức vụ Phó Bí thư. Tại đại hội chi bộ Hành chính 4, đ/c Huỳnh Công Danh tái đắc cử chức vụ Bí thư, đ/c Nguyễn Minh Danh tái đắc cử chức vụ Phó Bí thư.

Ngày 04/7/2022, chi bộ Hành chính 4 tổ chức Đại hội chi bộ NK 2022 – 2025
Đ/c Nguyễn Quốc Cường – Hiệu trưởng tặng hoa chúc mừng 02 đ/c trúng cử chức vụ Bí thư và Phó Bí thư chi bộ
Căn cứ vào tình hình hoạt động đặc thù của mỗi chi bộ, ban Chi ủy và các đảng viên đã đề xuất các biện pháp, phương hướng thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với công tác chuyên môn cho nhiệm kỳ mới
Sáng ngày 5/7/2022 chi bộ Hành chính 1 đã tổ chức Đại hội chi bộ NK 2022 – 2025, đảm bảo đúng quy trình, tiến độ đề ra
Đ/c Ngô Hồng Điệp – Phó Hiệu trưởng tặng hoa chúc mừng các đồng chí trúng cử chức vụ Bí thư và Phó Bí thư chi bộ
Đến nay, các chi bộ khối hành chính đã hoàn tất công tác tổ chức đại hội chi bộ NK 2022 – 2025

BBT