Họp chi bộ Viện Kỹ thuật – Công nghệ Tháng 8 năm 2022

Bùi Thanh Khiết đăng vào 11/08/2022 - 22:39
Người báo cáo Đỗ Đắc Thiểm
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 8 năm 2022
Ngày thực hiện 11/08/2022 14:00
Địa điểm Phòng khách 1
Số đảng viên 15
Có mặt 13
Vắng mặt, lý do Hồ Ngọc Trung Kiên – Chấm thi học kỳ 3 năm học 2021-2022
Ngô Thanh Đông – Chấm thi học kỳ 3 năm học 2021-2022
Nội dung 1. Chuẩn bị Lễ Kết nạp đảng viên mới và chuẩn bị cuộc họp chi bộ tháng 8/2022
– Thông báo đóng đảng phí của đảng viên chi bộ quý 3/2022.
– Thông tin thời sự.
– Bí thư thông báo tình hình đảng viên tham gia họp chi bộ.
– Thông qua chương trình, nội dung và những vấn đề trọng tâm cần thảo luận;

2. Nội dung sinh hoạt
2.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
Tuyên truyền kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2022); Tuyên truyền kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2022), 111 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 – 25/8/2022);
Lãnh đạo tham gia bồi dưỡng chính trị, chuyên môn đầu năm 2022 – 2023 (theo Kế hoạch số 89/KH-ĐHTDM);
Lãnh đạo triển khai ứng dụng di động Trường Đại học Thủ Dầu Một (theo Kế hoạch số 91/KH-ĐHTDM);
Tiếp tục triển khai hoạt động phòng chống dịch Côvid-19 trong tình hình mới.
2.2. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên;
Rà soát hồ sơ của quần chúng phấn đấu vào đảng.
2.3. Công tác kiểm tra, giám sát;
Thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022: Đ/c Ngô Bảo và Đ/c Trần Dũng
2.4. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.
– Hoạt động giảng dạy.
– Hoạt động nghiên cứu khoa học: Tổ chức Thành công Hội thảo Quốc gia ứng dụng công nghệ thông minh trong công nghiệp 4.0 Thành phố Thông minh và phát triển bền vững; Các Seminar của Chương trình đăng ký thực hiện.
– Hoạt động công tác khác: coi thi, chấm thi, tuyển sinh.
2.5. Lãnh đạo đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên Viện, Các Câu lạc bộ)
2.6. Đánh giá thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Đánh giá thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XII.
2.7. Đánh giá thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về việc đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
2.8. Chi bộ thảo luận, đóng góp ý kiến;
3. Kết thúc cuộc họp
– Tổng hợp các ý kiến phát biểu;
– Chi ủy định hướng tư tưởng đối với đảng viên;
– Đồng chí chủ trì kết luận và chi bộ biểu quyết.
– Đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt;
– Ký biên bản cuộc họp.
Kết thúc cuộc họp