Họp chi bộ Viện Kỹ thuật – Công nghệ Tháng 2 năm 2023

Bùi Thanh Khiết đăng vào 10/02/2023 - 17:56
Người báo cáo Đỗ Đắc Thiểm
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 2 năm 2023
Ngày thực hiện 10/02/2023 10:00
Địa điểm Phòng họp 3
Số đảng viên 16
Có mặt 16
Vắng mặt, lý do 0
Nội dung 1. Chuẩn bị cuộc họp.
– Thông báo đóng đảng phí của đảng viên chi bộ tháng 2/2023.
– Bí thư thông báo tình hình đảng viên tham gia họp chi bộ.
– Thông qua chương trình, nội dung và những vấn đề trọng tâm cần thảo luận;
– Cử thư ký cuộc họp.
2. Nội dung sinh hoạt
Lãnh đạo tuyên truyền kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023).
Các Chương trình tổ chức sơ kết học kỳ I, năm học 2022-2023 (theo Kế hoạch số 17/ĐHTDM-VP).
Tham gia Hội nghị bầu thành viên Hội đồng Trường, Trường ĐH Thủ Dầu Một nhiệm kỳ 2.
Triển khai công tác tuyển sinh năm 2023;
Báo cáo giải trình sau kiểm định cơ sở giáo dục của Trường ĐH Thủ Dầu Một;
Tuyên truyền, phổ biến và triển khai các công văn, chỉ thị của Đảng cấp trên: Công văn số 218-CV/ĐUT Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
3. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên;
Triển khai văn bản hướng dẫn cho đối tượng đảng làm hồ sơ kết nạp Đảng;
4. Công tác kiểm tra, giám sát.
Dự thảo Kế hoạch kiểm tra, giám sát của chi bộ năm 2023.
5. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.
– Hoạt động đào tạo
– Hoạt động giảng dạy
– Hoạt động CTSV
– Hoạt động ĐBCL
– Hoạt động nghiên cứu khoa học
– Hoạt động hỗ trợ giảng viên, sinh viên.
6. Lãnh đạo đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên).