Họp chi bộ Viện Kỹ thuật – Công nghệ Tháng 10 năm 2023

Bùi Thanh Khiết đăng vào 19/11/2023 - 21:06
Người báo cáo Đỗ Đắc Thiểm
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 10 năm 2023
Ngày thực hiện 10/10/2023 14:00
Địa điểm Phòng họp 2
Số đảng viên 16
Có mặt 16
Vắng mặt, lý do Không
Nội dung 1. Công tác xây dựng Đảng
1.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
Tuyên truyền, phổ biến và triển khai các công văn, chỉ thị của Đảng cấp trên:
– Lãnh đạo tốt đảng viên và quần chúng thuộc chi bộ chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của Trường.
– Nền tảng lý luận cho công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong giai đoạn mới.
– Lãnh đạo tốt đảng viên và quần chúng thuộc chi bộ chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của Trường.
– Thông tin nội bộ tháng 11/2023.
– Tuyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt nam 18/11/1930-18/11/2023.
– Kỉ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982-20/11/2023- Thông tin nội bộ tháng 10/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương.
– Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.

1.2. Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên
– Tiếp tục hoàn thành hồ sơ kết nạp đảng. Hiện chi bộ đang phát triển 17 hồ sơ.
– Kết nạp 01 Đảng viên mới
– Chuyển 01 Đảng viên sinh hoạt nội bộ về đơn vị khác do điều động.
– Công tác kiểm tra, giám sát: thực hiện kiểm tra, giám sát đối với 02 đồng chí
2. Thực hiện nhiệm vụ chính trị và Công tác chuyên môn
– Triển khai Tổ chức sinh hoạt chính trị cho toàn thể đơn vị, các chương trình đào tạo.
– Triển khai Kế hoạch tổ chức sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa
– Triển khai Kế hoạch Tổ chức sinh hoạt công dân sinh viên đầu năm
* Đào tạo
– Thu thập yêu cầu thay thế tương đương
– Phân công Hội đồng chấm báo cáo tốt nghiệp
– Hủy môn học HK1 2023-2024 cho sinh viên có nhu cầu (04 tuần đầu năm học).
* Đảm bảo chất lượng: Rà soát hồ sơ thi theo Quyết định 1413.
* Nghiên cứu khoa học
– Kiểm dò thông tin đề cương hội đồng duyệt đề cương thực hiện đề tài 2022-2023
– Lập bảng giờ khoa học đề tính công tác khác.
* Giảng dạy: Theo dõi tình hình giảng dạy tháng 9/2023
* Cố vấn học tập: Họp lớp tháng 9/2023
* Công tác sinh viên: Theo dõi tình hình sinh viên tham gia các hoạt động sinh hoạt công dân sinh viên đầu năm.
* Công tác khác: Tổ chức tập huấn lập trình Nhúng cho sinh viên toàn Viện.
3. NCKH và Hội thảo:
– GV tiếp tục thực hiện đề tài NCKH đã đăng ký.
– Báo cáo NCKH.
4. Lãnh đạo đoàn thể:
+ Công đoàn
– Thực hiện chăm lo chính sách cho công đoàn viên theo đúng quy định.
– Theo dõi tình hình Đoàn viên tại Viện, thăm hỏi động viên kịp thời.
– Tổ chức Trung thu cho con CBVC. Lập danh sách các cháu trong độ tuổi thiếu nhi được nhận quà.
– Tổ chức Tuyên truyền, phổ biến Pháp luật năm 2023 Chuyên đề: Pháp Luật về Lao động. (16/9/2023, hình thức trực tuyến).
+ Đoàn Thanh niên:
– Thực hiện công tác hỗ trợ đoàn viên, thanh niên Viện KTCN.
– Khuyến khích sinh viên tham gia các hoạt động trong và ngoài Viện.
– Tổ chức giải bóng đá truyền thống Viện Kỹ thuật – Công nghệ.
– Tổ chức Trung thu cho thiếu nhi ở địa phương.
– Cuộc thi Robocar (có 10 đội đăng ký).
– Tổ chức hành trình kỹ năng lần 5.
5. Lãnh đạo đoàn thể
Tuyên truyền, tham gia các hoạt động công đoàn cấp trên.
6. Thảo luận
7. Bí thư kết luận. Chi bộ biểu quyết thông qua Nghị quyết.