Họp chi bộ Viện Kỹ thuật – Công nghệ Tháng 1 năm 2023

Bùi Thanh Khiết đăng vào 12/01/2023 - 10:44
Người báo cáo Đỗ Đắc Thiểm
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 1 năm 2023
Ngày thực hiện 11/01/2023 14:00
Địa điểm Hình thức online
Số đảng viên 17
Có mặt 17
Vắng mặt, lý do 0
Nội dung 1. Chuẩn bị cuộc họp.
– Thông báo đóng đảng phí của đảng viên chi bộ tháng 12 năm 2022
– Bí thư thông báo tình hình đảng viên tham gia họp chi bộ.
– Thông qua chương trình, nội dung và những vấn đề trọng tâm cần thảo luận;
– Cử thư ký cuộc họp.
2. Nội dung sinh hoạt
2.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
Lãnh đạo tuyên truyền kỷ niệm 78 năm ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2022) và 33 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2022). Lãnh đạo tuyên truyền ngày Thế giới phòng, chống AIDS (01/12).
Tất cả cán bộ, đảng viên của chi bộ thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục của nhà trường (theo tiêu chuẩn MOET) từ 9/2022 đến 2/2023.
Cán bộ, đảng viên tham dự Hội nghị Thông tin thời sự Quý IV – năm 2022 (Thông báo số 73-TB/ĐUK ngày 21/12/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối).
Tuyên truyền, phổ biến và triển khai các công văn, chỉ thị của Đảng cấp trên:
– Công văn số 889-CV/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về Tăng cường thực hiện Luật Phòng chống tác hại của rượu bia trên địa bàn tỉnh Bình Dương;
– Kế hoạch số 199-KH/ĐUT của Đảng ủy Trường về Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCHTW Đảng (Khóa XIII);
– Nghị quyết Hội nghị lần thứ 19, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XI;
– Báo cáo tình hình phát triển kinh tế – xã hội, Quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.
– Công văn số 958-CV/ĐUK của Đảng ủy khối về Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV;
– Công văn số 966-CV/ĐUK thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 06/12/2022 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023;
– Công văn số 959-CV/ĐUK của Đảng ủy Khối về việc phổ biến tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát.
Bản báo cáo kiểm điểm tập thể chi bộ; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022.
2. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên;
Hoàn thành hồ sơ tiếp nhận Đ/c Trần Thị Vinh về Chi bộ Viện KTCN sinh hoạt từ tháng 01/2023.
Phân công đảng viên bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng vào Đảng năm 2023.
3. Công tác kiểm tra, giám sát.
Dự thảo Kế hoạch kiểm tra, giám sát của chi bộ năm 2023.
Tổng số đảng viên của chi bộ Viện Kỹ thuật – Công nghệ là 17
3. Công tác kiểm tra, giám sát.
Báo cáo tổng kết kiểm tra, giám sát năm 2022 của chi bộ Viện Kỹ thuật – Công nghệ.
4. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.
– Hoạt động Khoa học và Công nghệ.
– Hoạt động chuyên môn, công tác giảng dạy của giảng viên.
2.5. Lãnh đạo đoàn thể (Công đoàn, chi đoàn khối chuyên viên).
Thông qua Dự thảo Nghị quyết, lấy ý kiến đóng góp của Đảng viên và thống nhất Nghị Quyết tháng 01/2023.