Họp chi bộ Viện Kỹ thuật – Công nghệ Quý IV năm 2021

Bùi Thanh Khiết đăng vào 10/11/2021 - 09:24
Người báo cáo Bùi Thanh Khiết
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Quý IV năm 2021
Ngày thực hiện 10/11/2021 09:00
Địa điểm Hình thức online
Số đảng viên 9
Có mặt 9
Vắng mặt, lý do 02 đồng chí mới chuyển sinh hoạt Đảng (Đc Phương chuyển sang Đảng bộ nước ngoài, đc Hùng chuyển công tác và chuyển sang sinh hoạt Đảng bộ Trường ĐH Tôn Đức Thắng).
Nội dung Báo cáo kết quả thực hiện tháng 10/2021:
Tiếp tục chuẩn bị hồ sơ kiểm định chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin (hệ Đại học) theo tiêu chuẩn AUN-QA.
Các chương trình tiếp tục tổ chức giảng dạy học kỳ 1 năm học 2021-2022 hình thức trực tuyến theo đúng kế hoạch Nhà trường.
Rà soát đăng ký các hình thức tổ chức thi học kỳ 1 năm học 2021-2022. Phân công cán bộ coi thi các học phần thực hành, tiểu luận trực tuyến, tiểu luận,…
Lãnh đạo các chương trình tổ chức gặp gỡ và hướng dẫn sinh viên khóa D21 học online cho năm học 2021 – 2022 (03/10/2021).
Hỗ trợ chuyển 10 sinh viên khóa cũ nộp hồ sơ vào khóa D21 và 04 sinh viên ngành Kỹ thuật phần mềm Tiếng Việt sang Kỹ thuật phần mềm Tiếng Anh.
Các chương trình chỉnh sửa và hoàn thành Kế hoạch thực tập tốt nghiệp.
Lập hồ sơ thanh toán các học phần học lại gửi phòng Kế toán.
Hoàn tất hồ sơ thanh toán hướng dẫn báo cáo tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp cho giảng viên năm học 2019-2020.
Gửi danh sách buộc thôi học của sinh viên toàn Viện học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 (họp 2 đợt ngày 01/10/2021 và 14/10/2021) Kết quả đề xuất 237 sinh viên toàn viện buộc thội học).
Tiếp tục rà soát thông tin cảnh báo học vụ do không đăng ký môn học học kỳ 1 năm học 2021-2022.
Các chương trình rà soát tiến độ giảng dạy học kỳ 2 năm học 2021 – 2022, chuẩn bị cho sinh viên đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2021-2022.
Tiếp tục gửi đề xuất lần 3 về Phòng Đảm bảo chất lượng để Tổ chức thi bổ sung offline cho các trường hợp hoãn thi HK2 năm học 2020-2021.
CVHT thực hiện sinh hoạt với lớp định kỳ theo quy định, nắm bắt tình hình của sinh viên, trao đổi và nhắc nhở sinh viên học tập.
Thực hiện và gửi danh sách xét học bổng cho sinh viên học kỳ 2 năm học 2020-2021.
Lập tờ trình và Biên bản chỉnh sửa điểm và báo cáo tình hình tổ chức thi học phần cơ sở lập trình của giảng viên Lê Từ Minh Trí về phòng Đảm bảo chất lượng.
Thực hiện việc xét hết tập sự và ký hợp đồng cho các giảng viên trong viện. (Viên chức Nguyễn Lê Hiền Duyên 01/10/2021 và viên chức Hồ Duy Khánh từ 01/11/2021)
3. NCKH và Hội thảo:
GV tiếp tục thực hiện đề tài NCKH đã đăng ký.
Tiếp tục thực hiện dự án “Developing Energy Efficient and Smart Lighting Education in Vietnam & Myanmar” (DESL) (triển khai tập huấn giảng dạy).
Hoàn thành hồ sơ thanh toán đề án mở mã ngành của 02 ngành: Công nghệ thông tin và Điện tử viễn thông.
Tổ chức cho giảng viên đăng ký đề tài NCKH và Tài liệu giảng dạy (thống kê sơ bộ có 12 đề tài của giảng viên và 13 tài liệu giảng dạy). Có hơn 80 đề tài NCKH của sinh viên được đăng ký và xét duyệt tại các Chương trình.
Tổ chức Seminar Kết nối doanh nghiệp và sinh viên (ngày tổ chức 17/10/2021).
Tổ chức tọa đàm “Kiểm soát tốt công cụ chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu cá nhân trên internet” (ngày tổ chức 30/10/2021).
Lãnh đạo đoàn thể:
+ Công đoàn
Thực hiện chăm lo chính sách cho công đoàn viên theo đúng quy định.
Theo dõi và thực hiện các chế độ hỗ trợ cho công đoàn viên bị nhiễm Covid – 19.
Lập danh sách CĐV nữ nhận quà 20/10/2021.
+ Đoàn Thanh niên:
Tiếp tục huy động Đoàn viên và Thanh niên tham gia tình nguyện trong công tác phòng và chống dịch covid-19.
Theo dõi nắm tình hình đoàn viên thanh niên bị nhiễm covid -19 (F0)
Tạo hoạt động nhằm chào đón Tân Sinh viên D21 (cuộc thi: Thiết kế Logo Viện KTCN).
Thực hiện các việc khác do Đoàn cấp trên giao.
Kế hoạch tháng 11/2021:
– Triển khai các hoạt động về công tác phát triển Đảng.
– Tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý IV với chủ đề “Công tác quản trị theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”