Họp chi bộ Trung tâm Đào tạo kiến thức chung Tháng 8 năm 2019

Phan Thanh Bằng đăng vào 05/08/2019 - 13:09
Người báo cáo Phan Thanh Bằng
Chức vụ Bí Thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 8 năm 2019
Ngày thực hiện 05/08/2019 14:30
Địa điểm Văn phòng Trung tâm Đào tạo kiến thức chung
Số đảng viên 18
Có mặt 18
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung I. Đánh giá hoạt đọng lãnh đạo tháng 7/2019
1. Tuyên truyền kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ
2. Phổ biến, quán triệt Chỉ thị 32 của Bộ Chính trị về công tác đối ngoại của Đảng.
3. Tiếp tục giảng dạy học kỳ 3, năm học 2018 – 2019 các lớp và nhóm lớp được xếp thời khoa biểu.
4. Chủ trì Hội thảo khoa học cấp trường: “E-learning ở Trường Đại học Thủ Dầu Một với việc nâng cao chất lượng đào tạo”.
5. Xây dựng báo cáo tổng kết năm học 2018 – 2019 và Báo cáo sơ kết E-learning các học phần do Trung tâm phụ trách.
6. Các bộ môn xây dựng kế hoạch công tác cho năm học 2019 – 2020.

II. Thông qua Nghị quyết lãnh đạo tháng 8/2019
1. Tuyên truyền kỷ niệm 74 năm thắng lợi Cách mạng thắng Tám năm 1945
2. Tổ chức kiểm tra kế thúc học phần học kỳ 3, năm học 2018 – 2019 các lớp và nhóm lớp được xếp thời khoa biểu.
3. Tham gia sinh hoạt chính trị và chuyên môn đầu năm học 2019 – 2020.
4. Tham gia tập huấn các môn Lý luận chính trị năm 2019 do Bộ GD&ĐT tổ chức.
5. Tiếp tục xây dựng kế hoạch công tác cho năm học 2019 – 2020.

III. Kiểm điểm đảng viên chấp hành: Đ/c Trịnh Ngọc Hoàng