Họp chi bộ Trung tâm Đào tạo kiến thức chung Tháng 6 năm 2020

Phan Thanh Bằng đăng vào 29/05/2020 - 19:36
Người báo cáo Phan Thanh Bằng
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 6 năm 2020
Ngày thực hiện 30/05/2020 09:00
Địa điểm Trực tuyến bằng Microsoft Teams
Số đảng viên 17
Có mặt 17
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung I. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo đơn vị trong tháng 5.2020

III. Nghị quyết lãnh đạo đơn vị tháng 6.2020
1) Báo cáo Sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
2) Thông qua Kế hoạch kiểm tra, giám sát 2020
3) Thông qua Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề 2020
4) Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc giảng dạy học kỳ II, năm học 2019 2020
5) Phối hợp với các đơn vị tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường: “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin và con đường giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc”
6) Bộ môn GDTC-QPAN tham mưu Kế hoạch “Nâng bảo đảm và nâng cao chất lượng giảng dạy phần thực hành môn Giáo dục thể chất thông qua các hoạt động ngoại khóa cho sinh viên trường Đại học Thủ Dầu Một”
7) Bộ môn GDTC&QPAN tham mưu Kế hoạch “Giảng dạy học phần Giáo dục Quốc phòng – An ninh cho sinh viên trường đại học Thủ Đầu Một” từ năm học 2019 – 2020 trở đi
8) Tặng quà cho các cháu nhân ngày Quốc tế thiếu nhi.

III. Đánh giá công tác phát triển đảng viên