Họp chi bộ Trung tâm Đào tạo kiến thức chung Tháng 12 năm 2018

Phan Thanh Bằng đăng vào 10/12/2018 - 09:05
Người báo cáo Phan Thanh Bằng
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 12 năm 2018
Ngày thực hiện 13/12/2018 00:00
Địa điểm Phòng họp 1
Số đảng viên 18
Có mặt 18
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung 1) Đánh giá kết quả hoạt động lãnh đạo của Chi bộ trong tháng 11/2018 và đề ra Nghị quyết lãnh đạo đơn vị trong tháng 12/2018. Nghị quyết tháng 12:
– Tập trung đánh giá chất lượng cán bộ, viên chức và chất lượng đảng viên, Chi bộ năm 2018;
– Hoàn tất hồ sơ và đề ra nghị quyết đề nghị phát triển Đảng đối với quần chúng Phan Thành Biên Hùng;
– Tiếp tục thực hiện và hoàn tất các hoạt động giảng dạy học kỳ I, năm học 2018-2018;
– Phối hợp tổ chức kiểm tra kết thúc học phần các môn do Trung tâm phụ trách học kỳ I, năm học 2018-2019;
– Tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trung tâm: “Vận dụng kết quả thực tế chuyên môn vao giảng dạy các môn Lý luận chính trị”;
– Tập trung tuyên truyền nhân kỷ niệm ngày Toàn quốc kháng chiến và Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

2) Đánh giá chất lượng đảng viên và Chi bộ theo Kế hoạch 56-KH/ĐUT, ngày 06/12/2018, của Đảng ủy Trường Đại học Thủ Dầu Một.