Họp chi bộ Thư viện tháng 3 năm 2017

Võ Thị Cẩm Vân đăng vào 06/03/2017 - 09:48
Người báo cáo Võ Thị Cẩm Vân
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 3 năm 2017
Ngày thực hiện 08/03/2017
Địa điểm Phòng đọc giảng viên
Số đảng viên 3
Có mặt 2
Vắng mặt, lý do Hoàng Thị Hằng
Nghỉ hậu sản theo chế độ
Nội dung -Chi bộ đã thông tin đến đảng viên về kết quả kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV và kết quả chuyến thăm chính thức nước CHND Trung Hoa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
– Chi bộ quán triệt thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương; Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 28/12/2016 của Tỉnh ủy Bình Dương về và Chương trình hành động số 36-CTHĐ/TU ngày 28/12/2016 của Tỉnh ủy Bình Dương.
– Tuyên truyền Thông tin nội bộ
-Thông qua dự thảo Nghị quyết chi bộ tháng 3/2017
-Đóng đảng phí tháng 3