Họp chi bộ Thư viện tháng 10 năm 2016

Võ Thị Cẩm Vân đăng vào 03/10/2016 - 08:32
Người báo cáo Võ Thị Cẩm Vân
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 10 năm 2016
Ngày thực hiện 05/10/2016
Địa điểm Phòng đọc giảng viên
Số đảng viên 4
Có mặt 4
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Thông tin tuyên truyền, giáo dục về ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10); ngày Thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10) và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10).
– Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM ” Muốn thành một đảng viên tốt, muốn thành một chến sĩ xung phong trong sach của g/c vô sản, tất phải rèn luyện và tu dưỡng về mọi mặt”.
– Thông qua Bản dự thảo Nghị quyết tháng 10/2016; thảo luận, biểu quyết thực hiện.
– Kiểm tra giám sát theo kế hoạch ( đ/c Trần Thị An)