Họp chi bộ Khoa Sử tháng 5 năm 2018

Nguyễn Văn Thủy đăng vào 05/05/2018 - 07:54
Người báo cáo Nguyễn Văn Thủy
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 5 năm 2018
Ngày thực hiện 09/05/2018
Địa điểm Khoa sử
Số đảng viên 19
Có mặt 19
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết tháng 4: Về tình hình giảng dạy và học tập cũng như chuẩn bị thi trong học kỳ II. Công việc chuẩn bị đề án mở mã ngành Quốc tế hoc, Cử nhân lịch sử và Tiến sĩ lịch sử; chuẩn bị họp Hội đồng thẩm định hồ sơ 3 ngành trên. Tổ chức xong kỳ thi của học kỳ II. Chuẩn bị cho cuộc hội thảo quốc tế: Du lịch quốc tế: Con đường kết nối văn hoá giữa các quốc gia, dân tộc
(Trường hợp Tỉnh Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam và Thành phố Penang, Malaysia). Chuẩn bị cho hoạt động tháng 5 về: Tổng kết học kỳ 2017-2018 và đi tham quan, nghĩ dưỡng cho giảng viên trong khoa.