Họp chi bộ Khoa Sư phạm tháng 11 năm 2017

Võ Thị Ngọc Trâm Trâm đăng vào 06/11/2017 - 23:17
Người báo cáo VÕ THI NGỌC TRÂM
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 11 năm 2017
Ngày thực hiện 10/11/2017
Địa điểm Văn phòng Khoa Sư phạm
Số đảng viên 14
Có mặt 14
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung Thông tin tuyên truyền đến toàn thể Đảng viên về các nội dung, nhắc nhở việc thực hiện và chấp hành điều lệ đảng của đảng viên (đặc biệt đảng viên mới).
Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết trong tháng 10 và thông qua nghị quyết hoạt động trong tháng 11
Phân công đảng viên phụ trách, hỗ trợ chi đoàn tổ chức đại hội chi đoàn
Báo cáo công tác phát triển đảng viên mới