Họp chi bộ Khoa Sư phạm tháng 10 năm 2017

Võ Thị Ngọc Trâm Trâm đăng vào 15/10/2017 - 20:47
Người báo cáo VÕ THỊ NGỌC TRÂM
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 10 năm 2017
Ngày thực hiện 17/10/2017
Địa điểm Văn phòng Khoa Sư phạm
Số đảng viên 16
Có mặt 16
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung 1. Thông tin thời sự
2. Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động tháng 9 và phương hướng thực hiện hoạt động tháng 10
3. Báo cáo chuyên đề làm theo Bác “Triết lý giáo dục của Hồ Chí Minh – Bài học của giảng viên Sư phạm”
4. Kiểm tra đảng viên chấp hành
5. Công tác phát triển Đảng