Họp chi bộ Khoa Mỹ thuật – Âm nhạc Tháng 5 năm 2021

Nguyễn Thị Ngọc Điệp đăng vào 04/05/2021 - 11:29
Người báo cáo Nguyễn Văn Thủy
Chức vụ Bí Thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 5 năm 2021
Ngày thực hiện 04/05/2021 14:00
Địa điểm phòng họp 2
Số đảng viên 19
Có mặt 19
Vắng mặt, lý do không
Nội dung BÁO CÁO
Công tác đảng tháng 04 năm 2021 và phương hướng tháng 05 năm 2021

I. Kết quả hoạt động tháng 04 năm 2021
1. Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng:
– Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công văn số 5948/UBND-VX ngày 03 tháng 12 năm 2020 về việc Thực hiện Công điện số 1699/CĐ-TTg ngày 02/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19.
2. Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên:
– Tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu những quần chúng ưu tú vào Tổ chức Đảng.
– Chi bộ phối hợp với Tổ công đoàn và Ban chấp hành đoàn Khoa giới thiệu quần chúng học lớp cảm tình Đảng.
– TS. Trần Cẩm Thi xin thôi việc theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 01/5/2021.
– ThS. Hồ Như Ngọc được phân công nhiệm vụ Phó Giám đốc chương trình Du lịch từ ngày 16/4/2021.
– ThS. Phạm Tấn Phước được phân công nhiệm vụ chuyên viên phòng Cơ sở vật chất từ ngày 25/4/2021.
3. Công tác kiểm tra, giám sát:
– Kiểm tra, giám sát đồng chí: đ/c Nguyễn văn Thủy, đ/c Nguyễn Thị Ngọc Điệp và kể câu chuyện về Bác Hồ, qua rút ra bài học về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
4. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị Chi bộ:
– Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công văn số 138-CV/ĐUK ngày 21 tháng 01 năm 2021 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19.
– Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công văn số 53/ĐHTDM-VP ngày 29 tháng 01 năm 2021 về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
– Lãnh đạo triển khai Kế hoạch số 13/KH-ĐHTDM ngày 22 tháng 02 năm 2021 về việc Tổ chức Hội thảo khoa học Chủ đề “MỸ THUẬT ĐÔNG NAM BỘ – PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP” (Kỷ niệm 120 năm ngày thành lập Trường Bá Nghệ, Thủ Dầu Một).
– Lãnh đạo triển khai Kế hoạch số 14/KH-ĐHTDM ngày 23 tháng 02 năm 2021 về việc tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh năm 2021.
– Lãnh đạo triển khai Thông báo số 01/TB-ĐHTDM ngày 23 tháng 02 năm 2021 về việc Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Mỹ thuật Đông Nam Bộ – Phát triển và hội nhập”.
– Lãnh đạo triển khai Kế hoạch số 19/KH-ĐHTDM ngày 24 tháng 02 năm 2021 về việc phát trực tiếp (livestream) chương trình tư vấn tuyển sinh năm 2021.
– Lãnh đạo triển khai Kế hoạch số 20/KH-ĐHTDM ngày 24 tháng 02 năm 2021 về việc tư vấn tuyển sinh năm 2021.
– Lãnh đạo triển khai Kế hoạch số 22/KH-ĐHTDM ngày 25 tháng 02 năm 2021 về việc Thanh tra nội bộ năm học 2020-2021.
– Lãnh đạo triển khai Kế hoạch số 23/KH-ĐHTDM ngày 25 tháng 02 năm 2021 về việc cuộc thi sinh viên Đại học Thủ Dầu Một với ý tưởng khởi nghiệp “TDMU Entrepreneurship Competition TEC.2021”.
– Lãnh đạo triển khai Thông báo số 186/TB-BGDĐT ngày 02 tháng 03 năm 2021 về việc tuyển sinh đi học tại Ca-Dắc-Xtan năm 2021.
– Lãnh đạo triển khai Thông báo số 187/TB-BGDĐT ngày 02 tháng 03 năm 2021 về việc tuyển sinh đi học tại Liêng bang Nga năm 2021.
– Lãnh đạo triển khai Thông báo số 189/TB-BGDĐT ngày 03 tháng 03 năm 2021 về việc tuyển sinh đi học tại BaLan.
– Lãnh đạo triển khai Quyết định số 406/QĐ-ĐHTDM ngày 09 tháng 03 năm 2021 về việc ban hành Quy chế đào tạo trực tuyến trên hệ thống E-Learning và Microsoft Teams.
– Lãnh đạo thực hiện Kế hoạch số 27/KH-ĐHTDM ngày 10 tháng 03 năm 2021 về việc kiểm tra, giám sát hoạt động đào tạo của khoa và các chương trình đáo tạo, năm học 2020-2021.
– Lãnh đạo triển khai Thông báo số 211/TB-BGDĐT ngày 10 tháng 03 năm 2021 về việc tuyển chọn giảng viên, giáo viên đi dạy tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào nhiệm kỳ 2021-2023.
– Lãnh đạo thực hiện Kế hoạch số 26/KH-ĐHTDM ngày 10 tháng 03 năm 2021 về việc Tập huấn thiết kế ngân hàng đề thi.
– Lãnh đạo triển khai Kế hoạch số 30/KH-ĐHTDM ngày 16 tháng 03 năm 2021 về việc Tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường, chủ đề “Hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ ở đại học – đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập”.
– Lãnh đạo triển khai Kế hoạch số 31/KH-ĐHTDM ngày 16 tháng 03 năm 2021 về việc Tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường,chủ đề “Mặt trận dân tộc thống nhất trong tiến trình lịch sử dân tộc”.
– Lãnh đạo triển khai Kế hoạch số 34/KH-ĐHTDM ngày 19 tháng 03 năm 2021 về việc Tổ chức Ngày hội Khoa học Giảng viên và Học viên Sau Đại học – lần thứ V, năm 2021.
– Lãnh đạo triển khai Kế hoạch số 35/KH-ĐHTDM ngày 19 tháng 03 năm 2021 về việc tổ chức ngày hội Sáng tạo và Khởi nghiệp lần thứ IX – Năm 2021.

– Lãnh đạo thực hiện công văn số 122/ĐHTDM-CTSV ngày 22 tháng 03 năm 2021 về việc “Sinh hoạt cán bộ lớp năm học 2020-2021.
– Lãnh đạo thực hiện công văn số 132/ĐHTDM-KH ngày 23 tháng 03 năm 2021 về thống kê tiềm lực khoa học và công nghệ của đơn vị, đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ thời gian tới.
– Lãnh đạo triển khai Quyết định số 496/QĐ-ĐHTDM ngày 23 tháng 03 năm 2021 về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống tính toán hiệu năng cao của trường Đại học Thũ Dầu Một.
– Lãnh đạo triển khai Thông báo số 20/TB-ĐHTDM ngày 23 tháng 03 năm 2021 về việc tuyển thẳng học sinh giỏi năm lớp 10, lớp 11 hoặc lớp 12 vào đại học chính quy năm 2021.
– Lãnh đạo triển khai Thông báo số 10/TB-ĐHTDM ngày 23 tháng 03 năm 2021 về việc xét học bạ vào đại học chính quy năm 2021.
– Lãnh đạo triển khai Thông báo số 24/TB-ĐHTDM ngày 31 tháng 03 năm 2021 về việc đăng ký học phần học kỳ III năm học 2020-2021.
– Lãnh đạo triển khai Thông báo số 28/TB-ĐHTDM ngày 06 tháng 04 năm 2021 về việc xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh vào đại học chính quy năm 2021.
– Lãnh đạo triển khai công văn số 159/TĐHTDM-CTSV ngày 07 tháng 04 năm 2021 về việc đánh giá rèn luyện học kỳ một, năm học 2020-2021.
– Lãnh đạo triển khai Quyết định số 576/QĐ-ĐHTDM ngày 07 tháng 04 năm 2021 về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Thủ Dầu Một.
– Lãnh đạo triển khai Thông báo số 30/TB-ĐHTDM ngày 08 tháng 04 năm 2021 về việc điều chỉnh mức thu lệ phí ĐKXT vào đại học chính quy năm 2021.
– Lãnh đạo thực hiện kế hoạch thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2020-2021.
– Lãnh đạo triển khai Thông báo số 33/TB-ĐHTDM ngày 15 tháng 04 năm 2021 về việc ghi tên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021.
– Lãnh đạo triển khai công văn số 172/ĐHTDM-TC ngày 15 tháng 04 năm 2021 về việc đăng ký thẻ ra, vào đối với xe ôtô cán bộ, viên chức và người lao động.
– Lãnh đạo triển khai Kế hoạch số 40/KH-ĐHTDM ngày 16 tháng 04 năm 2021 về việc tham gia Ngày hội Tư vấn mùa thi năm 2021 do báo Thanh niên tổ chức tại trung tâm Hội nghị và triển lãm Bình Dương.
– Lãnh đạo thực hiện Thông báo số 39/TB-ĐBCL về việc xử lý nghiệp vụ sau đợt kiểm tra, đánh giá học phần, học kỳ 2 năm học 2020-2021.
– Lãnh đạo triển khai Quyết định số 37/QĐ-ĐHTr (TC) ngày 20 tháng 04 năm 2021 về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo trường.
– Lãnh đạo triển khai công văn số 105/ĐHTDM- HĐTr (TC) ngày 20 tháng 04 năm 2021 về việc hướng dẫn thực hiện chế độ đào tạo nguồn của Trường Đại học Thủ Dầu Một.
– Lãnh đạo thực hiện Thông báo số 34/TB-ĐHTDM ngày 22 tháng 04 năm 2021 về việc tổ chức học GDQP-AN cho sinh viên khóa D19 và D20.
– Lãnh đạo thực hiện ông văn số 107/ĐHTDM-HĐTr (KH) ngày 26 tháng 04 năm 2021 về việc triển khai một số nhiệm vụ theo kết luận tại Hội nghị KHĐT năm 2021.
– Lãnh đạo thực hiện Thông báo số 36/TB-ĐHTDM ngày 26 tháng 04 năm 2021 về việc xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 theo tổ hợp môn và đại học chính quy năm 2021.
– Lãnh đạo thực hiện công văn số 194/ĐHTDM-VP ngày 27 tháng 04 năm 2021 về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
– Lãnh đạo thực hiện Thông báo số 33/TB-ĐTĐH ngày 27 tháng 04 năm 2021 về việc thực hiện khảo sát lấy ý kiến của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2020-2021.
– Lãnh đạo thực hiện Thông báo số 39/TB-ĐHTDM ngày 27 tháng 04 năm 2021 về việc hoãn thới gian tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường “Quản trị doanh nghiệp trong thời đạicông nghệ 4.0”.
5. Lãnh đạo đoàn thể quần chúng:
a) Công đoàn khoa:
– Chỉ đạo tuyên truyền đến công đoàn viên và gia đình tích cực phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Đeo khẩu trang nơi công cộng và thường xuyên vệ sinh tay bằng dung dịch sát khuẩn.
b) Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên:
– Lãnh đạo triển khai Thông báo số 26/TB-ĐHTDM ngày 02 tháng 04 năm 2021 về thu nợ học phí.
– Lãnh đạo triển khai Thông báo số 21/TB-VVNH ngày 28 tháng 04 năm 2021 về việc báo cáo tình hình vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội.
II. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 04 năm 2021
1. Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng:
– Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công văn số 5948/UBND-VX ngày 03 tháng 12 năm 2020 về việc Thực hiện Công điện số 1699/CĐ-TTg ngày 02/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19.
5. Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên:
– Tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu những quần chúng ưu tú vào Tổ chức Đảng.
– Chi bộ phối hợp với Tổ công đoàn và Ban chấp hành đoàn Khoa giới thiệu quần chúng học lớp cảm tình Đảng.
6. Công tác kiểm tra, giám sát:
– Kiểm tra, giám sát 03 đồng chí: đ/c Phan Văn Trung, đ/c Nguyễn Thị Lưu An, đ/c Trần Duy Khương và kể câu chuyện về Bác Hồ, qua rút ra bài học về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
7. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị Chi bộ:
– Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công văn số 138-CV/ĐUK ngày 21 tháng 01 năm 2021 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19.
– Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công văn số 53/ĐHTDM-VP ngày 29 tháng 01 năm 2021 về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
– Tiếp tục lãnh đạo triển khai Kế hoạch số 14/KH-ĐHTDM ngày 23 tháng 02 năm 2021 về việc tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh năm 2021.
– Lãnh đạo triển khai Kế hoạch số 20/KH-ĐHTDM ngày 24 tháng 02 năm 2021 về việc tư vấn tuyển sinh năm 2021.
– Tiếp tục lãnh đạo triển khai Kế hoạch số 22/KH-ĐHTDM ngày 25 tháng 02 năm 2021 về việc Thanh tra nội bộ năm học 2020-2021.
– Tiếp tục lãnh đạo triển khai Quyết định số 406/QĐ-ĐHTDM ngày 09 tháng 03 năm 2021 về việc ban hành Quy chế đào tạo trực tuyến trên hệ thống E-Learning và Microsoft Teams.
– Tiếp tục lãnh đạo thực hiện Kế hoạch số 27/KH-ĐHTDM ngày 10 tháng 03 năm 2021 về việc kiểm tra, giám sát hoạt động đào tạo của khoa và các chương trình đáo tạo, năm học 2020-2021.
– Tiếp tục lãnh đạo triển khai Kế hoạch số 34/KH-ĐHTDM ngày 19 tháng 03 năm 2021 về việc Tổ chức Ngày hội Khoa học Giảng viên và Học viên Sau Đại học – lần thứ V, năm 2021.
– Tiếp tục lãnh đạo triển khai Kế hoạch số 35/KH-ĐHTDM ngày 19 tháng 03 năm 2021 về việc tổ chức ngày hội Sáng tạo và Khởi nghiệp lần thứ IX – Năm 2021.
– Tiếp tục lãnh đạo triển khai Thông báo số 20/TB-ĐHTDM ngày 23 tháng 03 năm 2021 về việc tuyển thẳng học sinh giỏi năm lớp 10, lớp 11 hoặc lớp 12 vào đại học chính quy năm 2021.
– Tiếp tục lãnh đạo triển khai Thông báo số 10/TB-ĐHTDM ngày 23 tháng 03 năm 2021 về việc xét học bạ vào đại học chính quy năm 2021.
– Tiếp tục lãnh đạo triển khai Thông báo số 24/TB-ĐHTDM ngày 31 tháng 03 năm 2021 về việc đăng ký học phần học kỳ III năm học 2020-2021.
– Tiếp tục lãnh đạo triển khai Thông báo số 28/TB-ĐHTDM ngày 06 tháng 04 năm 2021 về việc xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh vào đại học chính quy năm 2021.
– Tiếp tục lãnh đạo triển khai công văn số 159/TĐHTDM-CTSV ngày 07 tháng 04 năm 2021 về việc đánh giá rèn luyện học kỳ một, năm học 2020-2021.
– Tiếp tục lãnh đạo triển khai Quyết định số 576/QĐ-ĐHTDM ngày 07 tháng 04 năm 2021 về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Thủ Dầu Một.
– Lãnh đạo thực hiện kế hoạch thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2020-2021.
– Tiếp tục lãnh đạo thực hiện Thông báo số 39/TB-ĐBCL về việc xử lý nghiệp vụ sau đợt kiểm tra, đánh giá học phần, học kỳ 2 năm học 2020-2021.
– Tiếp tục lãnh đạo thực hiện công văn số 194/ĐHTDM-VP ngày 27 tháng 04 năm 2021 về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
– Lãnh đạo thực hiện Thông báo số 33/TB-ĐTĐH ngày 27 tháng 04 năm 2021 về việc thực hiện khảo sát lấy ý kiến của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2020-2021.
– Lãnh đạo thực hiện Thông báo số 39/TB-ĐHTDM ngày 27 tháng 04 năm 2021 về việc hoãn thới gian tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường “Quản trị doanh nghiệp trong thời đạicông nghệ 4.0”.
5. Lãnh đạo đoàn thể quần chúng:
a) Công đoàn khoa:
– Tiếp tục lãnh đạo tuyên truyền đến công đoàn viên và gia đình tích cực phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Đeo khẩu trang nơi công cộng và thường xuyên vệ sinh tay bằng dung dịch sát khuẩn.
b) Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên:
– Tiếp tục lãnh đạo triển khai Thông báo số 26/TB-ĐHTDM ngày 02 tháng 04 năm 2021 về thu nợ học phí.
– Tiếp tục lãnh đạo triển khai Thông báo số 21/TB-VVNH ngày 28 tháng 04 năm 2021 về việc báo cáo tình hình vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội./.