Họp chi bộ Khoa lý luận chính trị tháng 6 năm 2017

Phan Thanh Bằng đăng vào 15/06/2017 - 04:43
Người báo cáo Phan Thanh Bằng
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 6 năm 2017
Ngày thực hiện 15/06/2017
Địa điểm Trung tâm Lý luận chính trị
Số đảng viên 10
Có mặt 10
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung 1) Thông tin các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy và lãnh Lãnh đạo nhà trường;
2) Đánh giá việc Chi bộ thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo đơn vị trong tháng 5/2017;
3) Thông quá nghị quyết Chi bộ thực hiện việc lãnh đạo đơn vị trong tháng 6/2017;
4) Kiểm điểm đảng viên chấp hành: Đ/c Trần Thị Thủy và đ/c Bùi Trung Hưng;
5) Thông qua nôi dung chuẩn bị Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020:
– Dự kiến nhân sự bầu Chi ủy;
– Dự kiến Đoàn chủ tịch và Thư ký đại hội;
– Dự kiến Tổ Kiểm phiếu;
– Góp ý dự thảo Báo cáo chính trị và Kiểm điểm của Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017;
– Dự kiến thời gian tiến hành Đại hội.