Họp chi bộ Khoa lý luận chính trị tháng 5 năm 2017

Phan Thanh Bằng đăng vào 18/05/2017 - 19:25
Người báo cáo Phan Thanh Bằng
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 5 năm 2017
Ngày thực hiện 19/05/2017
Địa điểm Trung tâm Lý luận chính trị
Số đảng viên 10
Có mặt 10
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung 1) Phổ biến các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Trường Đại học Thủ Dầu Một;
2) Định hướng công tác cán bộ, tổ chức bộ máy của đơn vị trong thời gian tới;
3) Tập trung lãnh đạo công tác tư tưởng toàn đơn vị trong việc thực hiện chủ trương triển khai e-learning các môn lý luận chính trị từ năm học 2017 – 2018;
4) Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn năm học 2016 – 2017;
5) Triển khai đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí về phòng chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;
6) Kiểm điểm đảng viên chấp hành: Đ/c Lương Thị Hải Thảo và đ/c Phan Thanh Bằng.