Họp chi bộ Khoa Kỹ thuật – Công nghệ Tháng 9 năm 2019

Trang web mặc định đăng vào 23/09/2019 - 15:08
Người báo cáo Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 9 năm 2019
Ngày thực hiện 25/09/2019 08:00
Địa điểm Văn phòng khoa KTCN
Số đảng viên 11
Có mặt 1
Vắng mặt, lý do đ/c Tuấn Anh tham dự lớp Bồi dưỡng cán bộ theo thông báo của BTC Tỉnh Ủy
Nội dung – Thu đảng phí tháng 9
– Tuyên truyền các đảng văn của cấp trên
– Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chi bộ tháng 8 năm 2019
– Thảo luận dự thảo phương hướng, nhiệm vụ hoạt động chi bộ tháng 9 năm 2019: Triển khai công tác kiểm định AUN-QA ngành KT Điện và KT phần mềm, triển khai đăng ký đề tài NCKH năm học 2019 – 2020
– Đảng viên tự kiểm tra và kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo kế hoạch.
– Tổ chức kết nạp Đảng cho quần chúng Trần Văn Tài