Họp chi bộ Khoa Kỹ thuật – Công nghệ Tháng 4 năm 2021

Bùi Thanh Khiết đăng vào 02/04/2021 - 20:19
Người báo cáo Bùi Thanh Khiết
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 4 năm 2021
Ngày thực hiện 07/04/2021 08:00
Địa điểm Phòng họp 3
Số đảng viên 11
Có mặt 11
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Đóng đảng phí tháng 4
– Tuyên truyền đảng văn của cấp trên
– Báo cáo tình hình hoạt động tháng 3/2021
+ Rà soát, hoàn chỉnh đề án mở ngành đào tạo bằng tiếng Anh chương trình: Kỹ thuật Điện và Kỹ thuật phần mềm.
+ Các chương trình hòan thành báo cáo 3 công khai năm 2020
+ Triển khai kế hoạch thi viết về chỉ thị 05 và tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.
+ Tiếp tục công tác triển khai thiết bị thực hành tại cơ sở Bến Cát.
+ Công đoàn nữ hưởng ứng tuần lễ áo dài.
– Triển khai phương hướng hoạt động tháng 4/2021:
+ Lập danh sách đảng viên giới thiệu học lớp cảm tình Đảng
+ Tiếp tục các công tác tư vấn tuyển sinh năm 2021.
+ Thực hiện các công tác chuẩn bị cho đợt kiểm tra kết thúc học phần đợt 2 năm 2020 – 2021 và kế hoạch báo cáo tốt nghiệp khóa 2017
+ Đoàn khoa phối hợp các chương trình tổ chức cuộc thi học thuật cho sinh viên.
+ Ngoài ra, thực hiên các hoạt động khác theo kế hoạch