Họp chi bộ Khoa Kinh tế Tháng 3 năm 2019

Trang web mặc định đăng vào 06/03/2019 - 15:18
Người báo cáo Hoàng Mạnh Dũng
Chức vụ Bí thư Chi bộ Khoa Kinh tế
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 3 năm 2019
Ngày thực hiện 12/03/2019 08:00
Địa điểm Phòng họp 1
Số đảng viên 22
Có mặt 22
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Đóng Đảng phí cho đ/c Trúc Quy.
– Báo cáo tình hình thời sự trong nước và quốc tế.
– Báo cáo tình hình Khoa Kinh tế tháng 2/2019 và phương hướng tháng 3/2019.
– Kể chuyển Bác Hồ.
– Thảo luận đóng góp ý kiến: toàn thể Đảng viên Chi bộ Khoa Kinh tế.