Họp chi bộ Khoa Kinh tế Tháng 2 năm 2021

Lê Đình Phú đăng vào 04/03/2021 - 09:37
Người báo cáo Lê Đình Phú
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 2 năm 2021
Ngày thực hiện 04/03/2021 14:00
Địa điểm Phòng họp 1
Số đảng viên 23
Có mặt 23
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung Đóng đảng phí
Báo cáo tình hình hoạt động tháng 2/2021
Phương hướng hoạt động tháng 3/2021
Triển khai văn bản
Kể chuyện Bác Hồ
Kiểm tra, giám sát đảng viên:
Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hà
Đ/c Lâm Nguyễn Hoài Diễm
Đ/c Nguyễn Hoàng Như Mai
Thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung trên
Kết luận buổi họp, Thông qua nghị quyết