Họp chi bộ Khoa Kinh tế Tháng 2 năm 2020

Trang web mặc định đăng vào 01/02/2020 - 18:27
Người báo cáo Hoàng Mạnh Dũng
Chức vụ Bí thư Chi bộ Khoa Kinh tế
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 2 năm 2020
Ngày thực hiện 04/02/2020 09:00
Địa điểm Phòng họp 3
Số đảng viên 19
Có mặt 19
Vắng mặt, lý do 0
Nội dung – Đóng Đảng phí cho đ/c Trúc Quy.
– Báo cáo tình hình thời sự trong nước và quốc tế – đ/c Hoàng Mạnh Dũng, Bí thư Chi bộ Khoa Kinh tế.
– Báo cáo tình hình Khoa Kinh tế tháng 01/2020 và phương hướng tháng 02/2020 – đ/c Lê Đình Phú (Chi ủy viên Chi bộ Khoa Kinh tế).
– Xét hồ sơ chuyển Đảng chính thức cho đ.c Thanh An.
– Kể chuyển Bác Hồ tháng 02/2020 (Đ/c Phú và Đ.c Khoa).
– Thảo luận đóng góp ý kiến: toàn thể Đảng viên Chi bộ Khoa Kinh tế.