Họp chi bộ Khoa Kiến trúc, Xây dựng và Mỹ thuật Quý I năm 2019

Trang web mặc định đăng vào 06/03/2019 - 11:16
Người báo cáo Lê Thành Trung
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Quý I năm 2019
Ngày thực hiện 08/03/2019 09:00
Địa điểm H3.105
Số đảng viên 16
Có mặt 16
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung Thông qua Báo cáo tháng 1+2 và phương hướng tháng 03/2019
Triển khai các văn bản chỉ đạo của đảng bộ cáp trên
Rà soát công tác xây dựng đảng của chi bộ năm 2019
Thảo luận một số vấn đề khác.
Chi bộ xin thông báo đến Đảng bộ thông tin họp chi bộ định kỳ tháng 03 của chi bộ như trên.
Trân trọng!