Họp chi bộ Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn Tháng 9 năm 2019

Nguyễn Văn Thủy đăng vào 06/09/2019 - 14:48
Người báo cáo Nguyễn Văn Thủy
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 9 năm 2019
Ngày thực hiện 09/09/2019 00:00
Địa điểm Khoa KHXHNV
Số đảng viên 26
Có mặt 26
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung Báo cáo tình hình hoạt động tháng 8 và phương hướng hoạt động tháng 9 của chi bộ khoa KHXHNV. Triễn khai công văn, kế hoạch đại hội đảng các cấp, bổ sung hồ sơ minh chức theo góp ý của chuyên gia về công tác kiểm định 2 chương trình SPLS và SPNV. Xây dựng chương trình đào tạo 2 năm cho lớp XHNV của D19; Kế hoạch đăng ký đề tài NCKH cấp trường. Triễn khai công tác giảng dạy cho năm học 2019-2020.