Họp chi bộ Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn Tháng 5 năm 2020

Nguyễn Văn Thủy đăng vào 30/04/2020 - 11:47
Người báo cáo Nguyễn Văn Thủy
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 5 năm 2020
Ngày thực hiện 04/05/2020 00:00
Địa điểm Khoa KHXHNV
Số đảng viên 27
Có mặt 27
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung Báo cáo tình hình hoạt động của chi bộ trong tháng 2,3, 4 và phương hướng hoạt động tháng 5 như: Tình hình xây dựng chương trình đạo tạo giai đoạn 2 của Khoa KHXHNV, tình hình cho công tác tuyển sinh, công tác giảng dạy học kỳ II 2019-2020; việc xây dựng chương trình đào tạo ngành Du lịch; công tác Cố vấn học tập và công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên.