Họp chi bộ Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn Tháng 12 năm 2018

Nguyễn Văn Thủy đăng vào 11/12/2018 - 15:55
Người báo cáo Nguyễn Văn Thủy
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 12 năm 2018
Ngày thực hiện 14/12/2018 00:00
Địa điểm Khoa KHXHNV
Số đảng viên 25
Có mặt 25
Vắng mặt, lý do 0
Nội dung Họp chi bộ báo cáo tình hình hoạt động của chi bộ tháng 11 và phương hướng hoạt động tháng 12; triễn khai công tác thi học kỳ 1 của năm học 2018-2019 và chuẩn bị cho học kỳ 2. Triển khai bình xét thi đua của CBVC cuối năm, cũng như kiểm điểm đảng viên cuối năm theo hướng dẫn của cấp trên. Phân công nhiệm vụ cho lãnh đạo khoa, cũng như chuẩn bị hồ sơ cho công tác kiểm định của hai ngành Sư phạm Lịch sử và Sư phạm ngữ văn.