Họp chi bộ Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn Tháng 1 năm 2019

Nguyễn Văn Thủy đăng vào 08/01/2019 - 21:16
Người báo cáo Nguyễn Văn Thủy
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 1 năm 2019
Ngày thực hiện 14/01/2019 00:00
Địa điểm Khoa KHXHNV
Số đảng viên 24
Có mặt 24
Vắng mặt, lý do không
Nội dung Họp chi bộ tổ chức kết nạp đảng viên mới cho Đặng Thị Hòa, trao huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đảng viên Lại Văn Năm, thông báo kết quả kiểm điểm đảng viên cuối năm 2018. Tổ chức sơ kết tình hình hoạt động giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu khoa học của khoa trong học kỳ I năm học 2018-2019 và hội nghị CBVC khoa năm 2019. Kế hoạch nghỉ tết Kỷ Hợi và kế hoạch giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học trong học kỳ II năm học 2018-2019.