Họp chi bộ Khoa Khoa học tự nhiên quý i năm 2018

Mai Văn Dũng đăng vào 16/01/2018 - 08:54
Người báo cáo Mai Văn Dũng
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Quý I năm 2018
Ngày thực hiện 18/01/2018
Địa điểm VPK (phòng họp 4)
Số đảng viên 24
Có mặt 23
Vắng mặt, lý do Mai Thị Hảo (nghỉ phép năm)
Nội dung – Thông qua phương hướng hoạt dộng của tháng 12 và tháng 1/2018 trong nghị quyết của chi bộ
– Thông qua kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2018
– Thông qua đăng ký thực hiện chức tách nhiệm vụ của từng đảng viên trong năm 2018
– Thông qua đăng ký làm theo lời Bác năm 2018
– Một số hoạt động khác của chi bộ trong tháng1 năm 2018