Họp chi bộ Khoa Hành chính – Luật tháng 4 năm 2018

Trương Thế Minh đăng vào 11/04/2018 - 22:27
Người báo cáo Trương Thế Minh
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 4 năm 2018
Ngày thực hiện 13/04/2018
Địa điểm Khoa HC Luật
Số đảng viên 9
Có mặt 9
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với tổng kết phong trào thi đua “Làm theo Bác” năm 2017.
– Phổ biến các tài liệu tuyên truyền của Đảng trong chi bộ.
– Tiếp nhận đ/c Dương Đình Thảo về sinh hoạt tại chi bộ.
– Đ/c Mai Thị Mị học lớp bồi dưỡng Đảng viên mới.
– Chuẩn bị hồ sơ xét tốt nghiệp của sinh viên hệ chính quy và thường xuyên.
– Chuẩn bị Kế hoạch thực tập lần 1 của sinh viên D16 hệ chính quy.
– Nghiệm thu các đề tài của sinh viên nghiên cứu khoa học.
– Biên soạn Đề án đào tạo Thạc sĩ Luật Kinh tế và Cử nhân quản trị văn phòng.