Họp chi bộ Khoa Đào tạo kiến thức chung Tháng 7 năm 2021

Phan Thanh Bằng đăng vào 13/07/2021 - 05:53
Người báo cáo Phan Thanh Bằng
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 7 năm 2021
Ngày thực hiện 13/07/2021 09:00
Địa điểm Sinh hoạt trực tuyến bằng Microsoft Teams
Số đảng viên 20
Có mặt 20
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung I. Đánh giá kết quả lãnh đạo trong tháng 5 và tháng 6 năm 2021

II. Phương hướng lãnh đạo tháng 7.2021
1. Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp
2. Chương trình hành động thực hiện NQ ĐH13 của Đảng, Kế hoạch kiểm tra, giám sát 2021 và Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề 2021
3. Bình xét thi đua năm học 2020 – 2021
4. Triển khai thực hiện KPIs chính thức từ 12.7.2021
5. Xây dựng đề cương chi tiết 2021 – 2022
6. Hoàn tất việc giảng dạy HK3, 2020 – 2021
7. Chuẩn bị HTKH về Mặt trận dân tộc thống nhất
8. Phòng, chống Covid-19.