Họp chi bộ Khoa Đào tạo kiến thức chung Tháng 12 năm 2021

Phan Thanh Bằng đăng vào 30/11/2021 - 19:41
Người báo cáo Phan Thanh Bằng
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 12 năm 2021
Ngày thực hiện 01/12/2021 07:30
Địa điểm Phòng họp 4
Số đảng viên 21
Có mặt 21
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung I. Kiểm điểm, đanh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2021.

II Thông qua nghị quyết lãnh đạo đơn vị tháng 12.2021
– Tuyên truyền kỷ niệm 77 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam.
– Chủ trị thực hiện Tọa đàm triển khai chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2021: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.
– Đanh giá chất lượng cán bộ, viên chức năm 2021.
– Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2021.
– Lãnh đạo các chương trình thực hiện kiểm tra kết thức học phần học kỳ I, năm học 2021 – 2021.
– Lãnh đạo các chương trình giảng dạy học kỳ II, năm học 2021 – 2022 nghiêm túc.
– Lãnh đạo Tổ Công đoàn tích cực tham gia các phong trào Công đoàn trường phát động.
– Lãnh đạo việc phòng, chống Covid-19.