Họp chi bộ Khoa Công nghiệp văn hóa Tháng 6 năm 2021

Nguyễn Thị Ngọc Điệp đăng vào 09/06/2021 - 11:40
Người báo cáo Nguyễn Văn Thủy
Chức vụ Bí Thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 6 năm 2021
Ngày thực hiện 14/06/2021 08:00
Địa điểm Văn phòng Khoa Công nghiệp văn hóa_hình thức trực tuyến
Số đảng viên 18
Có mặt 0
Vắng mặt, lý do 0
Nội dung BÁO CÁO
Công tác đảng tháng 5 năm 2021
và phương hướng tháng 6 năm 2021

I. Kết quả hoạt động tháng 5 năm 2021
1. Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng:
– Thực hiện tốt công tác tư tưởng, nắm bắt dư luận cán bộ, đảng viên và quần chúng trước và trong thời gian bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp Nhiệm kỳ 2021-2026.
– Chi bộ phổ biến chỉ đạo của Đảng ủy Khối về việc tiếp tục tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 và thông báo kết luận tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ IV khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.
– Tuyên truyền kỷ niệm 67 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 151 năm ngày sinh V.I. Lê-nin, 131 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh và 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.
2. Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên:
– Hoàn tất công tác kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng lần thứ 4. Không có trường hợp Đảng viên có liên quan đến yếu tố nước ngoài. Không có đảng viên là người dân tộc, 02 đảng viên tham gia sinh hoạt tôn giáo.
-Triển khai các chính sách trong công tác cán bộ như: Hướng dẫn thực hiện chế độ đào tạo nguồn, hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ giảng dạy của viên chức hành chính, chính sách đối với nghiên cứu sinh của Trường Đại học Thủ Dầu Một.
3. Công tác kiểm tra, giám sát:
– Kiểm tra, giám sát đồng chí: đ/c Phan Văn Trung, đ/c Trần Duy Khương và kể câu chuyện về Bác Hồ, qua rút ra bài học về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
4. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị Chi bộ:
– Ổn định tình hình giảng dạy, học tập, thực hiện các công tác chuyên môn HK 3 – Năm học 2020-2021.
– Tham gia tổ chức Ngày hội Sáng tạo và Khởi nghiệp lần thứ IX và Sinh viên của Khoa được trao 05 giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Đại học Thủ Dầu Một”: 01 giải Nhì, 03 giải Ba và 01 giải Khuyến khích.
– Hoàn thành phân công chuyên môn HK1, năm học 2021-2022 trên tinh thần cân đối phù hợp chuyên môn để tất cả giảng viên phải đủ giờ.
5. Lãnh đạo đoàn thể quần chúng:
a) Công đoàn khoa:
– Tuyên truyền và vận động công đoàn viên toàn Khoa tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”.
b) Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên:
– Truyền thông chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 -15/5/2021) và kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021).
– Triển khai Cuộc thi sáng tác Logo tuyên truyền Đại hội đại biểu Hội sinh viên trường Đại học Thủ Dầu Một lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2023.
II. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2021
1. Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng:
– Xây dựng Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Đảng bộ Trường.
– Tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 12 năm thành lập trường Đại học Thủ Dầu Một (24/6/2009 – 24/6/2021).
– Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công văn số 5948/UBND-VX ngày 03 tháng 12 năm 2020 về việc Thực hiện Công điện số 1699/CĐ-TTg ngày 02/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19.
2. Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên:
– Tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu những quần chúng ưu tú vào Tổ chức Đảng.
– Chi bộ phối hợp với Tổ công đoàn và Ban chấp hành đoàn Khoa giới thiệu quần chúng học lớp cảm tình Đảng.
3. Công tác kiểm tra, giám sát:
– Kiểm tra, giám sát 03 đồng chí: đ/c Nguyễn Thị Lưu An, đ/c Đinh Thị Yến, đ/c Phạm Đắc Vy Thảo. Triển khai kể câu chuyện về Bác Hồ, qua rút ra bài học về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
4. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị Chi bộ:
– Chuẩn bị tốt công tác tuyển sinh và kỳ thi năng khiếu các khối ngành Âm nhạc, Mỹ thuật, Thiết kế đồ họa và Truyền thông đa phương tiện.
– Tham gia phối hợp, chuẩn bị tốt chào mừng kỷ niệm 12 năm thành lập trường Đại học Thủ Dầu Một và 01 Hội thảo cấp Trường về Ngày hội Khoa học Giảng viên và Học viên Sau Đại học lần thứ V – năm 2021.
– Tiến hành xét thi đua năm học 2020 – 2021.
– Tiến hành kê khai nghiên cứu khoa học giảng viên năm học 2020-2021và xây dựng hồ sơ khoa học cá nhân thông qua việc đăng ký, cập nhật hồ sơ Google Scholarb.
-Triển khai, đôn đốc CBGV cài đặt phần mềm ứng dụng Bảo hiểm xã hội VssID.
5. Lãnh đạo đoàn thể quần chúng:
a) Công đoàn khoa:
– Công đoàn Khoa tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi cho con, em CBVC Nhà trường, chào mừng tháng hành động vì trẻ em và Ngày gia đình Việt Nam 28/6.
b) Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên:
– Đoàn Khoa triển khai Kế hoạch Chiến dịch Hè tình nguyện năm học 2020-2021.
– Kiện toàn hồ sơ Đại hội chi đoàn Khoa và các Câu lạc bộ, đội nhóm hướng đến Đại hội Sinh viên Trường.
– Tham gia các hoạt động do Nhà trường và Hội Sinh viên Trường Phân Công.
TM. CHI BỘ
BÍ THƯ

Nguyễn Văn Thủy