Họp chi bộ Khoa Công nghiệp văn hóa Tháng 11 năm 2022

Nguyễn Thị Ngọc Điệp đăng vào 04/11/2022 - 14:53
Người báo cáo Phạm Ngọc Trâm
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 11 năm 2022
Ngày thực hiện 07/11/2022 08:00
Địa điểm Phòng họp 4
Số đảng viên 31
Có mặt 31
Vắng mặt, lý do không có
Nội dung BÁO CÁO
Công tác đảng tháng 10 năm 2022 và phương hướng tháng 11 năm 2022
I. Kết quả hoạt động tháng 10 năm 2022
1. Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng:
– Mừng kỷ niệm 92 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2022).
– Tuyên truyền ngăn chặn vấn đề tự chuyển biến, tự chuyển hóa trong quần chúng và Đảng viên hiện nay.
-Tăng cường công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và đào tạo năm học 2022 – 2023.
2. Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên:
– Tiếp túc hướng dẫn các quần chúng ưu tú đã tham gia lớp cảm tình Đảng và Cán bộ Giảng viên trẻ để sẵn sàng đứng vào hàng ngũ của Đảng.
– Đề cử đồng chí Nguyễn Thế Vinh làm Thư ký chi bộ thế đồng chí Vy Thảo xin đi học nghiên cứu sinh.
– Rà soát, phân công và tổ chức một số hoạt động và nhiệm vụ của Văn phòng Khoa nhằm hỗ trợ giãm áp lực cho các chương trình.
– Đã kiểm tra, giám sát 03 đồng chí: Nguyễn Thị Bé Năm, Cao Thị Thúy Hoa và Biện Thị Ngọc Anh về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
3. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị Chi bộ:
-Khoa và các chương trình cùng với Nhà trường lên kế hoạch và chào đón tân sinh viên D22 vào ngày 7 và 8/10 theo kế hoạch số 6/TB- ĐH TDM ngày 29 tháng 9 năm 2022 và tuần lễ sinh hoạt công dân cho sinh viên khóa D22 năm học 2022 – 2023
-Tổ chức, rà soát lại các hoạt động của Khoa theo cơ chế Văn phòng trường phù hợp với từng công việc, nhiệm vụ cụ thể.
-Hoàn thành nghiệm thu xét duyệt đề cương nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Khoa.
-Lê kế hoạch hợp tác và trao đổi giảng viên giữa Giảng viên Khoa Công nghiệp Văn hóa, Trường Đai học Thủ Dầu Một và giảng viên Trường Đại học Khon Khẻn đối với ngành có nhu cầu trao đổi Giảng viên và hợp tác quốc tế.
4. Lãnh đạo đoàn thể quần chúng:
a) Công đoàn khoa:
-Triển khai văn bản tuyên truyền, thông tin các văn bản từ Liên đoàn lao động tỉnh và Công đoàn Trường trong tháng 10/2022.
-Tặng quà 20/10 cho CĐV nữ và gửi quà người Cao tuổi
-Họp xét thi đua xếp loại công đoàn viên năm học 2021-2022
b) Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên:
-Tổ chức đêm Gala chương trình chào đón tân sinh viên.
– Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh nhiên năm học 2021-2022
– Phối hợp Đoàn trường tổ chức đón tân sinh viên và tiếp sức đến trường.
II. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2022
1. Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng:
– Tuyên truyền nghị quyết số: 24 / NQ-TW của bộ chính trị về phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
-Triển khai báo cáo số: 85 / BC – ĐUK các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm phương hướng, nhiệm vụ và 3 tháng cuối năm 2022.
– Định hướng, tuyên truyền theo Công văn số: 858-CV/ĐUK về việc kỷ niệm 110 năm kỷ niệm ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922 – 23/11/2022).
– Định hướng, tuyên truyền theo Công văn số: 859-CV/ĐUK về việc kỷ niệm 120 năm kỷ niệm ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (1902 –2022).
2. Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên:
– Tiếp tục hướng dẫn các quần chúng ưu tú đã tham gia lớp cảm tình Đảng và Cán bộ Giảng viên trẻ để sẵn sàng đứng vào hàng ngũ của Đảng.
– Công tác tổ chức, kiện toàn bộ máy văn phòng Khoa và các hoạt động hành chánh tiếp tục được rà soát, thực hiện quy trình, quy chế hoạt động Khoa.
3. Công tác kiểm tra, giám sát:
Kiểm tra, giám sát 04 đồng chí: Đinh Thị Yến; Lê Thị Lệ; Nguyễn Thị Hương và Trần Thị Mỹ Xuân về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
4. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị Chi bộ:
– Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị theo tinh thần nghị quyết số: 24 / NQ-TW của bộ chính trị về phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
-Tuyên truyền và phối hợp Khoa tổ chức kỷ niệm ngày 20/11 chào đón ngày Nhà giáo Việt Nam.
-Hoàn thành nghiệm thu xét duyệt đề cương nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Chương trình 15/11/2022 và Khoa hoàn chỉnh hồ sơ 30/11/2022 nộp về Phòng Khoa học.
-Kiểm tra, giám sát công tác tổ chức thi học kì 1 năm học 2022 – 2023.
-Điều phối và phối hợp Khoa cùng các Chương trình đào tạo đôn đốc công tác kiểm định toàn trường 2022.
5. Lãnh đạo đoàn thể quần chúng:
a) Công đoàn khoa:
– Triển khai đến toàn thể Công đoàn viên các văn bản của Công đoàn cấp trên.
– Phối hợp Khoa Công nghiệp Văn hoá trong các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
– Thực hiện thăm hỏi, động viên Công đoàn viên trong Khoa.
b) Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên:
-Phối hợp với Khoa và Công đoàn tổ chức thi thiết kế thiệp chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam, 20/11/2022. Những tấm thiệp đẹp sẽ được tặng quý Thầy Cô Khoa CNVH và lãnh đạo Trường.
-Triển khai đến toàn thể Công đoàn viên các văn bản của Đoàn cấp trên./.