Họp chi bộ Khoa Công nghiệp văn hóa Quý III năm 2021

Nguyễn Thị Ngọc Điệp đăng vào 05/09/2021 - 01:35
Người báo cáo Nguyễn Văn Thủy
Chức vụ Bí Thư
Số điện thoại
Báo cáo Quý III năm 2021
Ngày thực hiện 06/09/2021 08:00
Địa điểm TRỰC TUYẾN. MÃ TEAMCOD: mn4fjf0
Số đảng viên 19
Có mặt 0
Vắng mặt, lý do KHÔNG
Nội dung BÁO CÁO
Công tác đảng tháng 8 năm 2021 và phương hướng tháng 9 năm 2021
I. Kết quả hoạt động tháng 8 năm 2021
1. Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng:
– Triển khai các chỉ đạo, văn bản của Chính phủ, UBND Tỉnh và Đảng ủy Khối về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.
– Tuyên truyền chỉ thị của Ban Bí Thư, Ban chấp hành Trung ương Đảng về: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Kết luận của Ban Bí Thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 40-CT/TW nêu rõ việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.
– Tuyên truyền thông tin nội bộ của Ban tuyên giáo Tỉnh Ủy Bình Dương về: Định hướng công tác tư tưởng về lời kêu gọi của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng chống, đại dịch covid – 19; Kỷ niệm 76 năm ngày cách mạnh tháng 8 thành công (19/8/1945 – 19/8/1921) và ngày Quốc Khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/1921); Kỷ niệm 76 năm ngày Nam Bộ Kháng Chiến (23/9/1945 – 23/9/1921) – Nam Bộ Kháng Chiến – Mở đầu cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc.
2. Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên:
– Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Chi bộ tổ chức họp tháng 8 bằng hình thức trực tuyến theo đúng thời gian quy định. Đảng viên tham gia sinh hoạt đầy đủ, nội dung buổi sinh hoạt vẫn được bảo đảm theo điều lệ Đảng.
– Trong tháng 8 do dịch bệnh, Chi bộ Khoa đã mất 01 đồng chí trẻ, tâm huyết. Đó là sự đau thương và mất mát lớn của Chi bộ.
– Khoa đã bắt đầu áp dụng hệ thống đánh giá năng lực thực hiện – KPIs từ tháng 7/2021.
– Kiểm tra, giám sát 03 đồng chí: đ/c Đỗ Hữu Sinh, đ/c Ngô Phạm Toán, đ/c Nguyễn Thị Vân Anh. Triển khai kể câu chuyện về Bác Hồ, qua đó rút ra bài học về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
3. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị Chi bộ:
– Toàn Chi bộ tiếp tục hoạt động trong trạng thái phòng chống dịch đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ công việc.
– Hoàn thành công tác tuyển sinh và tiếp tục nhận hồ sơ nhập học, tuyển sinh khóa D21 đến ngày 16 tháng 9 năm 2021.
5. Lãnh đạo đoàn thể quần chúng:
a) Công đoàn khoa:
– Triển khai các văn bản từ Liên đoàn lao động tỉnh và Công đoàn Trường trong tháng 8/2021.
– Phối hợp theo dõi tình hình tiêm chủng của công đoàn viên trong đơn vị.
– Tuyên tuyền công đoàn viên tham gia tình nguyện hỗ trợ chống dịch – trực tổng đài 1022.
– Hoành thành đánh giá xếp loại và xét thi đua công đoàn năm học 2020-2021.
b) Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên:
– Tiếp tục vận động đoàn khoa vận động sinh viên tham gia đội tình nguyện phòng chóng covid-19 của tỉnh và tuân thủ qui tắt 5k.
– Hỗ trợ sinh viên thuộc Chi đoàn Khoa trong hoàn cảnh khó khăn vì đại dịch covid -19. Tổng số tiền hỗ đã trợ là 900.000đ.
– Đăng bài viết “sinh viên Công nghiệp văn hóa kiên cường chống dịch” lên fanpage khoa.
II. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2021
1. Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng:
– Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công văn số 5948/UBND-VX ngày 03 tháng 12 năm 2020 về việc Thực hiện Công điện số 1699/CĐ-TTg ngày 02/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19.
– Tiếp tục tuyên truyền chỉ thị của Ban Bí Thư, Ban chấp hành Trung ương Đảng và tuyên truyền thông tin nội bộ của Ban tuyên giáo Tỉnh Ủy Bình Dương.
– Xây dựng kế hoạch tổ chức học tập chuyên đề “Làm theo Bác” năm 2021 về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
2. Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên:
– Tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu những quần chúng ưu tú vào Tổ chức Đảng.
– Chi bộ phối hợp với Tổ công đoàn và Ban chấp hành đoàn Khoa giới thiệu quần chúng học lớp cảm tình Đảng.
3. Công tác kiểm tra, giám sát:
– Kiểm tra, giám sát 03 đồng chí: đ/c Nguyễn Hữu Thanh, đ/c Nguyễn Thị Kim Phượng, đ/c Nguyễn Thị Kim Ngoan. Triển khai kể câu chuyện về Bác Hồ, qua rút ra bài học về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
4. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị Chi bộ:
– Tập trung công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19: Tuyên truyền, vận động CBGV, sinh viên chấp hành tuyệt đối các chỉ đạo phòng chống dịch của Nhà nước, của Trường; Huy động đoàn viên, sinh viên tham gia các đội hình tình nguyện theo điều phối của Tỉnh. Cán bộ, giảng viên, sinh viên, mà trước hết là đảng viên phải tích cực đóng góp sức mình vào hoạt động phòng chống dịch tại địa phương nơi cư trú và tham gia trực tổng đài 1022.
– Tiếp tục nhận hồ sơ nhập học, tuyển sinh khóa D21 đến ngày 16 tháng 9 năm 2021.
– Triển khai các công tác đón tân sinh viên, sinh hoạt chính trị, chuẩn bị khai giảng năm học mới 2021-2022.
5. Lãnh đạo đoàn thể quần chúng:
a) Công đoàn khoa:
– Thường xuyên nắm bắt thông tin và báo cáo nhanh công tác phòng chống dịch Covid-19 của Trường về LĐLĐ Trường.
– Tuyên tuyền công đoàn viên tham gia tình nguyện hỗ trợ chống dịch – trực tổng đài 1022.
b) Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên:
– Thực hiện các Chương trình, hoạt động của Tỉnh Đoàn, Đoàn Trường phân công.
– Rà soát lại tình hình sinh viên của Khoa đang ở trong khu cách li, các diện F0, F1, F2, các bạn sinh viên trực tiếp hỗ trợ phòng chống Covid.
– Xét xét các danh hiệu của các bạn sinh viên có hoạt động Đoàn xuất sắc trong năm học 2020 – 2021 ./.