Họp chi bộ Hành chính 3 Tháng 9 năm 2022

Nguyễn Văn Xị đăng vào 06/09/2022 - 15:41
Người báo cáo NGUYỄN VĂN XỊ
Chức vụ BÍ THƯ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 9 năm 2022
Ngày thực hiện 07/09/2022 14:00
Địa điểm Phòng họp 4
Số đảng viên 15
Có mặt 15
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Thông báo nộp đảng phí tháng 9/2022
– Thông báo tình hình đảng viên
– Thông qua nội dung sinh hoạt;
+ Kết quả thực hiện Nghị quyết tháng 8/2022
+ Dự thảo nghị quyết tháng 9/2022:
1. Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng
– Lãnh đạo tốt đảng viên và quần chúng thuộc chi bộ chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của Trường.
– Tiếp tục nghiên cứu, học tập Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII
– Thông tin nội bộ tháng 9/2022
– Kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công ( 19/8/1945- 19/8/2022) và ngày Quốc khánh nước CHXHCNVN 2/9/1945-2/9/2022
2. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, kiểm tra giám sát đảng viên
– Chi bộ tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các đảng viên trong chi bộ không để xảy ra vi phạm.
– Kiểm tra đảng viên chấp hành : Nguyễn Hữu Thuận, Phạm Tấn Phước
3. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
– Thanh quyết toán kinh phí ngân sách tháng 9/2022.
– Tiếp tục thu học phí học kỳ 1 năm học 2022-2023 qua ngân hàng của sinh viên năm 2.3.4 , thu học phí và lệ phí nhập học khối D22.
– Tiếp tục phối hợp với công ty phần mềm Anh Quân triển khai sử dụng hóa đơn điện tử.
– Tổng hợp số liệu, hồ sơ, sổ sách phục vụ kiểm toán NN năm 2021
– Tiếp tục phối hợp với các nhà thầu thực hiện các hạng mục công trình:
– Thi công 12 nhà lục giác và 02 nhà vệ sinh tập thể và hệ thống thoát nước mưa – cơ sở Bến Cát.
Đôn đốc nhà thầu thực hiện hoàn thành các hạng mục công trình trong tháng 9:
– Dãy câu lạc bộ hướng nghiệp cơ sở Bến Cát.
– Khu thực hành, thí nghiệm Viện Phát triển ứng dụng CSBC.
– Các sân phục vụ TDTT – CSBC.
Tiếp tục phối hợp các đơn vị tư vấn thực hiện lập dự án: Các công trình Trường Đại học Thủ Dầu Một tại Cơ sở Bến Cát.
Phối hợp với phòng Đào tạo sắp xếp phòng học chuẩn bị cho năm học 2022-2023.
Phối hợp với các nhà thầu và phòng TC-KT thực hiện hồ sơ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành cho các đơn vị.
Phối hợp với Trung tâm Đảm bảo chất lượng, Viện Sau đại học chuẩn bị kiểm định 3 chương trình thạc sĩ: Hệ thống thông tin, Khoa học môi trường, Kế toán.
Theo dõi, quản lý, hỗ trợ việc sử dụng cơ sở vật chất của nhà trường.
4. Công tác đoàn thể
– Hưởng ứng và tham gia các hoạt động đoàn thể do Công đoàn, Đoàn trường tổ chức như tổ chức Trung thu cho các cháu.
+ Chi bộ thảo luận và biểu quyết
– Kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành: Nguyễn Hữu Thuận, Phạm Tấn Phước
– Thông qua biên bản và kết thúc