Họp chi bộ Hành chính 3 Tháng 9 năm 2021

Nguyễn Văn Xị đăng vào 06/09/2021 - 11:36
Người báo cáo Nguyễn văn Xị
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 9 năm 2021
Ngày thực hiện 08/09/2021 14:00
Địa điểm Online
Số đảng viên 15
Có mặt 15
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Thông báo đóng đảng phí tháng 9
– Chi bộ thảo luận dự thảo NQ:
Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
– Thanh quyết toán kinh phí ngân sách tháng 9/2021.
– Tiếp tục thu học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022 qua ngân hàng của sinh viên năm 2.3.4 , thu học phí và lệ phí nhập học khối D21.
– Tiếp tục phối hợp với công ty phần mềm Misa và Anh Quân triển khai sử dụng hóa đơn điện tử.
– Tham mưu lãnh đạo nhà trường trình các sở chuyên ngành thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị năm 2021 bằng nguồn kinh phí thực hiện nhiệm
– Phối hợp với nhà thầu xây dựng, chỉnh trang một số hạng mục trong khuôn viên – cơ sở Bến Cát, tiếp tục thực hiện cải tạo dãy phòng học F3.
– Theo dõi các hồ sơ đã gửi liên sở: Sở xây dựng và các Sở chuyên ngành để thẩm định, phê duyệt và cấp phép xây dựng công trình: Khu phụ trợ; Khu thí nghiệm, sản xuất triển khai ứng dụng; Mua sắm trang thiết bị thực hành mô hình, mô phỏng, Thư viện điện tử và tăng cường trang thiết bị trung tâm hạ tầng công nghệ thông tin.
– Theo dõi, quản lý việc sử dụng tài sản của nhà trường.
– Phối hợp các đơn vị trong Trường tham gia phục vụ các chương trình… theo kế hoạch.