Họp chi bộ Hành chính 3 Tháng 6 năm 2022

Nguyễn Văn Xị đăng vào 15/06/2022 - 08:22
Người báo cáo NGUYỄN VĂN XỊ
Chức vụ BÍ THƯ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 6 năm 2022
Ngày thực hiện 15/06/2022 14:00
Địa điểm Phòng họp 2
Số đảng viên 15
Có mặt 15
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – thông báo đóng đảng phí tháng 6/2022
– Thông tin nội bộ tháng 6/2022
– Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết tháng 5/2022
– Dự thảo Nghị quyết tháng 6/2022
– Chi bộ thảo luận và biểu quyết
– Kiểm tra đảng viên châp hành, chi bộ góp ý
– Hướng dẫn số 19-HD/ĐUK của Đảng Khối v/v tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025.