Họp chi bộ Hành chính 3 Tháng 5 năm 2023

Nguyễn Văn Xị đăng vào 08/05/2023 - 08:16
Người báo cáo NGUYỄN VĂN XỊ
Chức vụ BÍ THƯ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 5 năm 2023
Ngày thực hiện 09/05/2023 14:00
Địa điểm Phòng họp 4
Số đảng viên 13
Có mặt 13
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Thông bào đóng đảng phí tháng 5/2023
– Thông tin nội bộ
– Đánh giá thực hiện nghị quyết tháng 4/2023
– Dự thảo NQ tháng 5/2023:
1. Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng
– Lãnh đạo tốt đảng viên và quần chúng thuộc chi bộ chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của Trường.
– Thông tin nội bộ tháng 5/2023
– Tuyên truyền kỷ niệm 69 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 153 năm Ngày sinh V.I. Lê-nin, 133 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh.
2. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, kiểm tra giám sát đảng viên
– Chi bộ tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các đảng viên trong chi bộ không để xảy ra vi phạm.
– Kiểm tra, giám sát đảng viên Nguyễn Thanh Trúc B, Trần Đức Hoàn
3. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
– Thanh quyết toán kinh phí tháng 5/2023.
– Tổ chức thu học phí học kỳ 3 năm học 2022-2023
– Cập nhật Quy chế tài chính năm 2023, Quy chế chi tiêu nội bộ
Thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư các dự án:
– Cải tạo, nâng cấp hệ thống phòng cháy chữa cháy Trường Đại học Thủ Dầu Một.
– Đấu nối hệ thống nước thải sinh hoạt Trường Đại học Thủ Dầu Một.
– Đầu tư tăng cường thiết bị phòng học, nâng cấp trạm điện và đường dây hạ thế Trường Đại học Thủ Dầu Một.
Phối hợp lắp đặt hệ thống eParking tại bãi xe sinh viên.
Phối hợp với phòng Khoa học, phòng Tài chính – Kế toán thực hiện lựa chọn nhà thầu mua sắm nguyên vật liệu cho đề tài “Nghiên cứu công nghệ sản xuất màng cellulose sinh học từ nước quả dừa khô ứng dụng làm bao gói thực phẩm” (giai đoạn 2).
Tiếp tục phối hợp phòng Tài chính – Kế toán nhập giá trị tài sản nhà trường vào phần mềm quản lý tài sản.
Tiếp tục mua sắm nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ phục vụ thực hành, thí nghiệm của các chương trình đào tạo trong năm học 2022-2023.
Phối hợp chương trình Giáo dục thể chất, Quốc phòng an ninh lập kế hoạch mua sắm, sửa chữa cải tạo khu ký túc xá tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh tỉnh Bình Dương.
Lập quy trình bảo trì các thiết bị, hệ thống điện, hệ thống PCCC trong Trường.
Chuẩn bị hồ sơ cho đoàn thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Tiếp tục phối hợp với E-learning vận hành thiết bị quản lý máy lạnh thông minh dãy I4.
Thường xuyên kiểm tra công tác vệ sinh trong khuôn viên trường.
Theo dõi, quản lý, hỗ trợ việc sử dụng cơ sở vật chất.
4. Công tác đoàn thể
– Hưởng ứng và tham gia các hoạt động đoàn thể do Công đoàn, Đoàn trường tổ chức.
– Thảo luận, Bí thư tổng kết buồi sinh hoạt