Họp chi bộ Hành chính 3 Tháng 5 năm 2022

Nguyễn Văn Xị đăng vào 06/05/2022 - 15:13
Người báo cáo Nguyễn văn Xị
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 5 năm 2022
Ngày thực hiện 09/05/2022 14:00
Địa điểm Phòng họp 3
Số đảng viên 15
Có mặt 15
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Thông báo đóng đảng phí tháng 5/2022
– Thông tin thời sự, văn bản mới
– Thảo luận dự thảo Nghị quyết tháng 5 các nội dung:
– Thanh quyết toán kinh phí tháng 5/2022.
– Tổ chức thu học phí học kỳ 3 năm học 2021-20221
– Báo cáo tài chính năm 2021 gửi Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước
– Xây dựng lại KPIs phòng Tài chính – Kế toán theo đúng chức năng, nhiệm vụ.
– Ban hành Quy chế tài chính năm 2022
– Ban hành các quy trình tác nghiệp tài chính cửa phòng Tài chính-Kế toán.
Tiếp tục phối hợp với các nhà thầu khẩn trương thực hiện và hoàn thành trong tháng 05 bao gồm các hạng mục công trình:
– Xây dựng không gian học tập sinh viên trước dãy I4.
– Thi công hệ thống hạ tầng thoát nước mưa, nước thải – cơ sở Bến Cát.
– Thi công vách aluminium sau dãy C.
Đôn đốc nhà thầu thực hiện hoàn thành các hạng mục công trình:
– Xây dựng khu nhà vệ sinh dãy H2.
– Xây dựng shop TDMU tại cổng số 4.
– Cải tạo, sửa chữa dãy H2 (khu thực hành của Trung tâm Tư vấn và Kiểm định xây dựng và văn phòng làm việc khoa Y-Dược).
– Dãy nhà căn tin tại, văn phòng làm việc phối hợp các phòng chức năng và Trạm y tế cơ sở Bến Cát
– Xây dựng khu thực hành, thí nghiệm Viện Phát triển ứng dụng – cơ sở Bến Cát.
– Hoàn thành thi công trồng cỏ và hệ thống tưới sân bóng đá cơ sở Bến Cát.
– Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị cho các phòng học mới.
– Tiếp tục phối hợp với Ban đề án AUN chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ kiểm định theo tiêu chuẩn AUN.
– Cung cấp thông tin phục vụ mở đào tạo các chương trình thạc sĩ.
– Phối hợp với Trung tâm CNTT thực hiện lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ hệ thống kết nối SAN của Trung tâm dữ liệu.
– Phối hợp các đơn vị và nhà thầu nghiệm thu hoàn thành gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ năm học 2021-2022, triển khai cung cấp thiết bị theo hợp đồng đã ký.
– Tiếp tục phối hợp các đơn vị tư vấn thực hiện lập dự án: Các công trình Trường Đại học Thủ Dầu Một tại Cơ sở Bến Cát.
– Theo dõi, quản lý, hỗ trợ việc sử dụng cơ sở vật chất của nhà trường.
– Phối hợp các đơn vị trong Trường tham gia phục vụ các chương trình, hội nghị, hội thảo… theo kế hoạch.
– Giám sát đảng viên chấp hành