Họp chi bộ Hành chính 3 Tháng 5 năm 2021

Nguyễn Văn Xị đăng vào 04/05/2021 - 15:32
Người báo cáo Nguyễn văn Xị
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 5 năm 2021
Ngày thực hiện 05/05/2021 14:00
Địa điểm Phòng họp 1
Số đảng viên 14
Có mặt 14
Vắng mặt, lý do 0
Nội dung – Thu đảng phí tháng 5/2021
– Thảo luận dự thảo Nghị quyết tháng 5/2021
1. Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng
– Lãnh đạo tốt đảng viên và quần chúng thuộc chi bộ chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của Trường.
– Thông tin nội bộ tháng 4/2021
– Tiếp tục tuyên truyền, ổn định tình hình chính trị tư tưởng, góp phần bảo vệ thành công cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bản Tỉnh.
– Tuyên truyền kỷ niệm 67 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 151 năm Ngày sinh V.I. Lê-nin, 131 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh và 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.
2. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, kiểm tra giám sát đảng viên
– Chi bộ tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các đảng viên trong chi bộ không để xảy ra vi phạm.
– Kiểm tra, giám sát đảng viên Lê Thanh Tâm, Nguyễn Trường Sơn
– Tiếp tục hướng dẫn Nguyễn Thị Ngọc Hường viết lý lịch đảng.
3. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
– Thanh quyết toán kinh phí ngân sách tháng 5/2021.
– Thẩn tra Báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán các Trung tâm trực thuộc trường có nguồn thu
– Thực hiện hoàn thành kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thiết bị phòng thực hành Phát triển tiết kiệm năng lượng và chiếu sáng thông minh (DESL), bằng nguồn kinh phí tài trợ của dự án và chi phí đối ứng của nhà trường.
– Phối hợp với Viện Kỹ thuật công nghệ và các bên liên quan nghiên cứu thực hiện đầu tư dự án: Xây dựng phòng thí nghiệm công nghiệp số mô phỏng hoạt động theo đề xuất đơn vị tài trợ cung cấp dịch vụ là Công ty TNHH Hitachi System Vietnam.
– Tiếp tục phối hợp với nhà thầu xây dựng, chỉnh trang một số hạng mục trong khuôn viên trường – cơ sở Bến Cát và xây dựng hoàn thành không gian học tập đa năng – khu K23.
– Phối hợp với các đơn vị toàn trường thực hiện mua sắm, sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ thường xuyên nhu cầu sử dụng.
– Theo dõi, quản lý việc sử dụng tài sản của nhà trường.
– Phối hợp các đơn vị trong Trường tham gia phục vụ các chương trình Lễ, Hội, Hội thảo, Hội nghị…
4. Công tác đoàn thể
– Hưởng ứng và tham gia các hoạt động đoàn thể do Công đoàn, Đoàn trường tổ chức.