Họp chi bộ Hành chính 3 Tháng 4 năm 2021

Nguyễn Văn Xị đăng vào 06/04/2021 - 11:02
Người báo cáo Nguyễn văn Xị
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 4 năm 2021
Ngày thực hiện 07/04/2021 00:00
Địa điểm Phòng họp 1
Số đảng viên 14
Có mặt 14
Vắng mặt, lý do không vắng
Nội dung II. Dự kiến một số công tác trọng tâm tháng 04/2021
1. Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng
– Lãnh đạo tốt đảng viên và quần chúng thuộc chi bộ chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của Trường.
– Thông tin nội bộ tháng 4/2021
– Tuyên truyền kỷ niệm 46 năm Ngày Miền nam giải phóng, Ngày Quốc tế Lao động 1/5
2. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, kiểm tra giám sát đảng viên
– Chi bộ tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các đảng viên trong chi bộ không để xảy ra vi phạm.
– Triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên trong chi bộ năm 2021.
– Công bố Quyết định công nhận đảng viên chính thức Trần Thùy Dương
3. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
– Thanh quyết toán kinh phí ngân sách tháng 4/2021.
– Hoàn thành Báo cáo quyết toán, Báo cáo tài chính năm 2020 gửi Sở Tài chính thẩm định
– Báo cáo quyết toán các Trung tâm trực thuộc trường có nguồn thu
– Quyết toán vốn đầu tư 2020 với Sở Tài chính
– Hoàn thành phương án tự chủ tài chính(Bổ sung thuyết minh số liệu cho Sở Tài chính.
– Thực hiện hoàn thành kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thiết bị phòng thực hành Phát triển tiết kiệm năng lượng và chiếu sáng thông minh (DESL), bằng nguồn kinh phí tài trợ của dự án và chi phí đối ứng của nhà trường.
– Phối hợp với Viện Kỹ thuật công nghệ và các bên liên quan nghiên cứu thực hiện đầu tư dự án: Xây dựng phòng thí nghiệm công nghiệp số mô phỏng hoạt động theo đề xuất đơn vị tài trợ cung cấp dịch vụ là Công ty TNHH Hitachi System Vietnam.
– Tiếp tục phối hợp với nhà thầu xây dựng, chỉnh trang một số hạng mục trong khuôn viên trường – cơ sở Bến Cát và xây dựng hoàn thành không gian học tập đa năng – khu K23.
– Phối hợp với các đơn vị toàn trường thực hiện mua sắm, sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ thường xuyên nhu cầu sử dụng.
– Theo dõi, quản lý việc sử dụng tài sản của nhà trường.
– Phối hợp các đơn vị trong Trường tham gia phục vụ các chương trình Lễ, Hội, Hội thảo, Hội nghị…
4. Công tác đoàn thể
– Hưởng ứng và tham gia các hoạt động đoàn thể do Công đoàn, Đoàn trường tổ chức. Tham gia cuộc thi viết gương điển hình về “ Học tập và lam theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”