Họp chi bộ Hành chính 3 Tháng 11 năm 2022

Nguyễn Văn Xị đăng vào 07/11/2022 - 09:29
Người báo cáo NGUYỄN VĂN XỊ
Chức vụ BÍ THƯ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 11 năm 2022
Ngày thực hiện 09/11/2022 14:00
Địa điểm Phòng họp 1
Số đảng viên 14
Có mặt 14
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Thông báo đóng đảng phí tháng 11/2022
– Báo cáo tình hình đảng viên dự sinh hoạt chi bộ
– Cử thư ký
– Bí thư thông qua nội dung họp tháng 11/2022
– Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết tháng 10/2022
– Dự thảo NQ tháng 11/2022 với các nội dung:
1. Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng
– Lãnh đạo tốt đảng viên và quần chúng thuộc chi bộ chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của Trường.
– Thông tin nội bộ tháng 11/2022
– Tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt nam 18/11/1930-18/11/2022
– Kỉ niệm 82 năm Ngày Nam Kỳ Khởi nghĩa 23/11/1940-23/11/2022
– Tuyên truyền kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
– Tuyên truyền kỉ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân
– Tuyên truyền kỉ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt
2. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, kiểm tra giám sát đảng viên
– Chi bộ tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các đảng viên trong chi bộ không để xảy ra vi phạm.
– Chuyển sinh hoạt đảng Nguyễn Văn Hiệp nghỉ hưu theo chế độ.
– Kiểm tra đảng viên chấp hành Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Phúc Tuyên, Nguyễn Văn Trường
3. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
– Thanh quyết toán kinh phí ngân sách tháng 11/2022.
– Kiểm tra, đôn đốc thu nợ học phí học kỳ 1 NH 2022-2023
– Cập nhật Quy chế quản lý tài chính
– Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ
– Xây dưng Quy chế kiểm toán nội bộ
– Rà soát lại chế độ, chính sách NCKH
– Phối hợp với các nhà thầu và phòng TC-KT thực hiện hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành cho các đơn vị, sau khi được lãnh đạo nhà trường chấp thuận chủ trương.
Thực hiện kiểm kê tài sản toàn trường trong quí IV/2022 theo kế hoạch được duyệt.
Tiếp tục phối hợp nhóm viết SAR hoàn thành báo cáo, hoàn thiện minh chứng kiểm định cấp trường theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Mua sắm vật liệu, công cụ, dụng cụ phục vụ thực hành, thí nghiệm của các chương trình trong năm học 2022-2023.
Tiếp tục phối hợp với đơn vị XLCT thành phố Thủ Dầu Một đến tư vấn khảo sát thi công nâng cấp hạ tầng thoát nước thải tại cơ sở TDM.
Tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế và thi công nâng cấp trạm điện khu vực cổng 04 và ngầm hóa đường dây hạ thế tại cơ sở TDM.
Phối hợp với đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế, thi công hệ thống PCCC để hoàn thiện thủ tục nghiệm thu theo yêu cầu của phòng Cảnh sát PCCC thành phố Thủ Dầu Một.
Thường xuyên kiểm tra công tác vệ sinh trường học trong khuôn viên trường.
Theo dõi, quản lý, hỗ trợ việc sử dụng cơ sở vật chất của nhà trường.
4. Công tác đoàn thể
– Hưởng ứng và tham gia các hoạt động đoàn thể do Công đoàn, Đoàn trường tổ chức. Kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
– Chi bộ thảo luận, biểu quyết
– Kiểm tra đảng viên chấp hành: Đ/C Sơn, Tuyên, Trường