Họp chi bộ Hành chính 3 Tháng 11 năm 2021

Nguyễn Văn Xị đăng vào 01/11/2021 - 11:00
Người báo cáo Nguyễn văn Xị
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 11 năm 2021
Ngày thực hiện 03/11/2021 14:00
Địa điểm Online
Số đảng viên 15
Có mặt 15
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Thông báo thu đảng phí tháng 11/2021
– Dự thảo Nghị quyết chi bộ tháng 11/2021 các nội dung sau:
Kế hoạch một số công tác trọng tâm tháng 11/2021
1. Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng
– Lãnh đạo tốt đảng viên và quần chúng thuộc chi bộ chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của Trường.
– Tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt nam 18/11/1930-18/11/2021
– Kỉ niệm 104 năm Cách mạng Tháng Mười Nga 7/11/1917-7/11/2021
– Kỉ niệm 81 năm Ngày Nam Kỳ Khởi nghĩa 23/11/1940-23/11/2021
– Tuyên truyền kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
2. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, kiểm tra giám sát đảng viên
– Chi bộ tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các đảng viên trong chi bộ không để xảy ra vi phạm.
– Kiểm tra đảng viên chấp hành Nguyễn Văn Hiệp, Trần Văn Nam, Phạm Tấn Phước
3. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
– Thanh quyết toán kinh phí ngân sách tháng 11/2021.
– Báo cáo tình hình công nợ học phí học kỳ 1 NH 2021-2022 và triển khai thu nợ học phí.
– Làm việc với Sở Tài chính về dự toán ngân sách năm 2022.
– Tiếp tục tham mưu lãnh đạo Trường trình UBND tỉnh và các sở chuyên ngành thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị năm 2021 bằng nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ không thường xuyên của đơn vị.
– Theo dõi, quản lý việc sử dụng tài sản của nhà trường.
– Phối hợp với đội vệ sinh trường học, đảm bảo cơ sở vật chất luôn được sạch sẽ, gọn gàng, không gian cảnh quan luôn xanh, sạch sẵn sàng phục vụ nhu cầu của toàn trường.
4. Công tác đoàn thể
– Hưởng ứng và tham gia các hoạt động đoàn thể do Công đoàn, Đoàn trường tổ chức. Kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11