Họp chi bộ Hành chính 2 Tháng 3 năm 2022

Trần Văn Trung đăng vào 28/02/2022 - 08:14
Người báo cáo Trần Văn Trung
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 3 năm 2022
Ngày thực hiện 04/03/2022 00:00
Địa điểm Phòng họp 4
Số đảng viên 19
Có mặt 18
Vắng mặt, lý do 0-Không.
Nội dung 2.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
Lãnh đạo tuyên truyền kỷ niệm kỉ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 – 08/3/2022) và 1982 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; kỷ niệm 91 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3//2022).
Tuyên truyền, phổ biến và triển khai các công văn, chỉ thị của Đảng cấp trên.
Tiếp tục triển khai hoạt động phòng chống dịch Côvid-19 trong tình hình mới.
2.2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
Lãnh đạo các đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị theo chức năng nhiệm vụ của từng mình: Phòng Khoa học, Viện Đào tạo sau đại học, Viện Nghiên cứu Đông Nam bộ, Viện Phát triển chiến lược, Ban Xuất bản – Tạp chí.
2.3. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên;
Chi bộ thông qua bản kiểm điểm đảng viên Huỳnh Hữu Nghĩa. Lý do, làm hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng từ Đảng bộ Trường ĐH Thủ Dầu Một sang Đảng bộ Trường ĐH Công nghiệp Tp. HCM cho đồng chí Huỳnh Hữu Nghĩa.
2.4. Công tác kiểm tra, giám sát;
Thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022.
2.5. Đánh giá thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Đánh giá thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XII.
2.6. Chi bộ thảo luận, đóng góp ý kiến;