Họp chi bộ Hành chính 2 Tháng 2 năm 2022

Trần Văn Trung đăng vào 08/02/2022 - 08:07
Người báo cáo Trần Văn Trung
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 2 năm 2022
Ngày thực hiện 09/02/2022 00:00
Địa điểm Họp trực tuyến bằng Microsolf Team.
Số đảng viên 19
Có mặt 0
Vắng mặt, lý do Không
Nội dung 1. Chuẩn bị cuộc họp.
– Thông báo đóng đảng phí của đảng viên chi bộ quý 1/2022.
– Thông tin thời sự.
– Bí thư thông báo tình hình đảng viên tham gia họp chi bộ.
– Thông qua chương trình, nội dung và những vấn đề trọng tâm cần thảo luận;
– Cử thư ký cuộc họp.
2. Nội dung sinh hoạt
2.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
Lãnh đạo tuyên truyền kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2022) và mừng xuân Nhâm Dần, năm 2022.
Tuyên truyền, phổ biến và triển khai các công văn, chỉ thị của Đảng cấp trên.
– Công văn số 412-CV/TU về việc chấn chỉnh việc chia sẽ thông tin trên mạng xã hội.
– Hướng dẫn số 22-HD/BTGTU về Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Nhâm Dần 2022;
– Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2022).
Tiếp tục triển khai hoạt động phòng chống dịch Côvid-19 trong tình hình mới.
2.2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
Lãnh đạo các đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị theo chức năng nhiệm vụ của từng mình: Phòng Khoa học, Viện Đào tạo sau đại học, Viện Nghiên cứu Đông Nam bộ, Viện Phát triển chiến lược, Ban Xuất bản – Tạp chí.
2.3. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên;
Chi bộ thông qua bản kiểm điểm đảng viên Huỳnh Hữu Nghĩa. Lý do, làm hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng từ Đảng bộ Trường ĐH Thủ Dầu Một sang Đảng bộ Trường ĐH Công nghiệp Tp. HCM cho đồng chí Huỳnh Hữu Nghĩa.
Chi bộ yêu cầu tất cả cán bộ, đảng viên, chuyên viên thực hiện nghiêm túc:
– Kiểm tra, nhắc nhỡ cán bộ, đảng viên, chuyên viên thuộc đơn vị mình quản lý về thực hiện giờ giấc làm việc .
– Hướng dẫn công việc cho chuyên viên, như xây dựng quy trình, qui chế; thực hiện chuyên môn nghiệp vụ;
– Bồi dưỡng, nhắc nhỡ chuyên viên về ý thức, thái độ khi thực hiện công việc, khi giao tiếp với cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên cao học, khách đến làm việc…
2.4. Công tác kiểm tra, giám sát;
Dự thảo Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022.
2.5. Đánh giá thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Đánh giá thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XII.
2.6. Chi bộ thảo luận, đóng góp ý kiến;
3. Kết thúc cuộc họp
– Tổng hợp các ý kiến phát biểu;
– Chi ủy định hướng tư tưởng đối với đảng viên;
– Đồng chí chủ trì kết luận và chi bộ biểu quyết.
– Đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt;
– Ký biên bản cuộc họp.
Kết thúc cuộc họp