Họp chi bộ Hành chính 2 Tháng 1 năm 2023

Trần Văn Trung đăng vào 03/01/2023 - 15:42
Người báo cáo Trần Văn Trung
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 1 năm 2023
Ngày thực hiện 04/01/2023 00:00
Địa điểm Phòng họp 1
Số đảng viên 20
Có mặt 1
Vắng mặt, lý do Tên người vắng: Nguyễn Hồng Thu. Lý do: Khám bệnh.
Nội dung A. Sinh hoạt chi bộ
1. Chuẩn bị cuộc họp.
– Thông báo đóng đảng phí của đảng viên chi bộ quý 4/2022.
– Bí thư thông báo tình hình đảng viên tham gia họp chi bộ.
– Thông qua chương trình, nội dung và những vấn đề trọng tâm cần thảo luận;
– Cử thư ký cuộc họp.
2. Nội dung sinh hoạt
2.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
Lãnh đạo tuyên truyền kỷ niệm 78 năm ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2022) và 33 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2022). Lãnh đạo tuyên truyền ngày Thế giới phòng, chống AIDS (01/12).
Tất cả cán bộ, đảng viên của chi bộ thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục của nhà trường (theo tiêu chuẩn MOET) từ 9/2022 đến 2/2023.
Cán bộ, đảng viên tham dự Hội nghị Thông tin thời sự Quý IV – năm 2022 (Thông báo số 73-TB/ĐUK ngày 21/12/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối).
Tuyên truyền, phổ biến và triển khai các công văn, chỉ thị của Đảng cấp trên:
– Công văn số 889-CV/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về Tăng cường thực hiện Luật Phòng chống tác hại của rượu bia trên địa bàn tỉnh Bình Dương;
– Kế hoạch số 199-KH/ĐUT của Đảng ủy Trường về Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCHTW Đảng (Khóa XIII);
– Nghị quyết Hội nghị lần thứ 19, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XI;
– Báo cáo tình hình phát triển kinh tế – xã hội, Quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.
– Công văn số 958-CV/ĐUK của Đảng ủy khối về Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV;
– Công văn số 966-CV/ĐUK thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 06/12/2022 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023;
– Công văn số 959-CV/ĐUK của Đảng ủy Khối về việc phổ biến tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát.
Bản báo cáo kiểm điểm tập thể chi bộ; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022.
2. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên;
Thực hiện thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng cho các đồng chí chuyển đơn vị công tác Đ/c Bùi Sỹ Vương chuyển về Viện Kỹ thuật công nghệ (11/2022); Đ/c Tống Thị Phương Thảo chuyển về khoa Sư phạm (12/2022);
Phân công đảng viên bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng vào Đảng năm 2023 như sau:
– Đ/c Trần Văn Trung + Đ/c Lê Vy Hảo bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng Đinh Thị Hòa (Viện NC Đông Nam bộ);
– Đ/c Trần Văn Trung + Đ/c Nhâm Văn Sơn bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng Nguyễn Thị Mai Khoa (Viện NC Đông Nam bộ);
– Đ/c Nguyễn Hồng Thu + BCH chi đoàn khối chuyên viên bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng Hoàng Văn Tuấn (Viện NC Đông Nam bộ);
– Đ/c Nguyễn Văn Thủy + BCH chi đoàn khối chuyên viên bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng Nguyễn Thị Tiền (Viện NC Đông Nam bộ);
– Đ/c Nguyễn Hồng Thu + Đ/c Huỳnh Thanh Thúy bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng Nguyễn Thị Duyên (Phòng Khoa học);
– Đ/c Danh Hứa Quốc Nam + Đ/c Phan Thị Thanh Huyền bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng Nguyễn Thị Hồng (Phòng Khoa học);
– Đ/c Lý Văn Ngoan + Đ/c Danh Hứa Quốc Nam bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng Phạm Thị Út Nhựt (Phòng Khoa học);
– Đ/c Phạm Hồng Kiên + BCH chi đoàn khối chuyên viên bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng Huỳnh Thị Ngọc Thảo (Viện Đào tạo sau đại học);
– Đ/c Phạm Văn Thịnh + Đ/c Nguyễn Thị Mận bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng Phạm Xuân Bình (Ban Xuất bản);
3. Công tác kiểm tra, giám sát.
Dự thảo Kế hoạch kiểm tra, giám sát của chi bộ năm 2023.
Cán bộ, đảng viên chuyển đơn vị công tác: Đ/c Bùi Sỹ Vương chuyển về Viện Kỹ thuật công nghệ (11/2022); Đ/c Tống Thị Phương Thảo chuyển về khoa Sư phạm (12/2022);
Tổng số đảng viên của chi bộ Hành chính 2 là 20.
3. Công tác kiểm tra, giám sát.
Báo cáo tổng kết kiểm tra, giám sát năm 2022 của chi bộ Hành chính 2.
4. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.
– Hoạt động Khoa học và Công nghệ.
– Hoạt động nghiên cứu về Đông Nam bộ.
– Công tác đào tạo sau đại học.
– Hoạt động Xuất bản – Tạp chí
2.5. Lãnh đạo đoàn thể (Công đoàn, chi đoàn khối chuyên viên).