Họp chi bộ Hành chính 1 Tháng 9 năm 2020

Lê Thị Kim Út đăng vào 31/08/2020 - 22:28
Người báo cáo Lê Thị Kim Út
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 9 năm 2020
Ngày thực hiện 04/09/2020 00:00
Địa điểm Phòng họp 2
Số đảng viên 14
Có mặt 14
Vắng mặt, lý do 0
Nội dung 1. Kết quả hoạt động tháng 8:
Tổ chức đánh giá, xếp loại thi đua và hoàn thành báo cáo tổng kết năm học 2019 – 2020 theo hướng dẫn của Trường.
Góp ý dự thảo Quy định chế độ làm việc của viên chức và người lao động.
Kiểm điểm ĐV chấp hành: 3 đ/c.
2. Phương hướng tháng 9:
– Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng:
Tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý 2 với nội dung tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Chào năm học mới và lễ khai giảng năm học 2020 – 2021.
– Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:
Tiếp nhận tân sinh viên khóa D20 làm thủ tục nhập học; Tổ chức gặp gỡ đầu khóa vào ngày 4/10/2020.
Thực hiện Chương trình Tiếp sức đến Trường năm học 2020 – 2021 nhằm hỗ trợ tân sinh viên Đại học chính quy khóa 2020 làm thủ tục nhập học.
Tiếp tục thi trực tuyến “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” đợt 3.