Họp chi bộ Hành chính 1 Tháng 4 năm 2021

Lê Thị Kim Út đăng vào 01/04/2021 - 07:33
Người báo cáo Lê Thị Kim Út
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 4 năm 2021
Ngày thực hiện 05/04/2021 00:00
Địa điểm Phòng họp 2
Số đảng viên 16
Có mặt 0
Vắng mặt, lý do không
Nội dung 1. Hoạt động tháng 3:
– Tiếp tục tuyên truyền thực hiện công phòng chống dịch covid-19
– Thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh theo kế hoạch
– Tổ chức xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2020
– Tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 2/2020
– Hưởng ứng tuần lễ áo dài 2021
– Hoàn thành báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện CT 05
– Thực hiện công tác thanh tra nội bộ khoa KHQL và Kiến trúc
2. Phương hướng tháng 4:
– Tiếp tục thanh tra nội bộ theo kế hoạch
– Hoàn thiện các báo cáo gửi Bộ GD&ĐT
– Hoàn thành báo cáo 3 công khai năm 2020
– Lập danh sách đảng viên giới thiệu học lớp cảm tình Đảng
– Tiếp tục các nội dung chuẩn bị kiểm định 3 CTĐT theo chuẩn Moet./.